Campania “PRODUSELE LG ITI ADUC BENEFICII PREMIUM

la produsele LG OLED - Ultra HD

 

Descrierea Campaniei:

Campania promotionala "Produsele LG iti aduc beneficii premium" (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare "Organizatorul" sau “LG”), o societate comerciala, cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21, etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF RO36692913

si

S.C Altex Romania S.R.L. (denumit in continuare “Altex” sau “Partener”) cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua BucureČ™ti – Nord, Numarul 9-10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentanta legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator,

In baza parteneriatului de distribuitie incheiat cu Organizatorul, Partenerul promoveaza Campania “Produsele LG iti aduc beneficii premium”, pentru a aduce la cunostinta cumparatorilor Altex posibilitatea de a beneficia de gratuitatea serviciului de instalare oferit de LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru produsul participant achizitionat, cu conditia indeplinirii cerintelor specificate in Regulamentul oficial si a inscrierii in Campanie.

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil pe site-ul https://campanialg.ro/instalaregratuita/ .

Produsele participante la Campanie se regasesc in Sectiunea 4 a Regulamentului.

ALTEX ROMANIA SRL nu deroga de la mentiunile prevazute in Regulamentul Organizatorului, nu intervine si nu modifica dispozitiile acestuia. Nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

Produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

ALTEX ROMANIA SRL are calitatea de vanzator si toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta; nu prelucram date cu caracter personal ale clientilor in scopul inscrierii acestora la Campanie, acordarii beneficiilor mentionate.

In relatia cu proprii clienti, Altex are calitatea de operator de date si se supune Politicii proprii de protectie a datelor cu caracter personal, disponibila la  https://mediagalaxy.ro/protectia-datelor-caracter-personal/pag/.

 

 

Pentru mai multe detalii, acceseaza pagina https://campanialg.ro/instalaregratuita/

Altex Romania SRL

Altex Romania SRL