COMPLET ELECTRO SERV S.A.

Ilfov, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, 10,

Global City Business Park, 01, etaj 10, sala meeting 2

J23/2166/2016, CUI RO 2111889

 

 

 

Campanie  ”Garantie extinsa Gorenje”

- Regulament de organizare –

 

 

 

 

Descriere campanie: 

 

Campania de extindere garantie  de la 2 ani la 5 ani pentru produsele marca GORENJE“ 5 ANI GARANTIE – produse MDA marca Gorenje ”desfasurata in perioada 22.08 – 31.10.2019,este organizata de COMPLET ELECTRO SERV S.A., persoana juridica romana , cu sediul social în Oraş Voluntari,  Şoseaua Bucureşti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Corp 011, Sala Meeting 2, Etaj 10, Judet Ilfov numar de ordine in Registrul Comertului sub nr. J23/2166/2016, CUI RO2111889, cont IBAN RO86BRDE450SV01567804500, reprezentată legal prin Dl. Cristian Laza, în calitate de Director General.

 

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul este intocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul  https://www.completelectroserv.com, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant si la sediul Organizatorului, din Voluntari, Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Judetul Ilfov, Romania.

 

 Art.1 – Dreptul de participare

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achiziţionează in scop casnic oricare dintre produsele electrocasnice participante la Campanie. In cazul persoanelor juridice, garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor electrocasnice  în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine. Participanţii pot achiziţiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, neexistând  o limitare a numărului de produse sau de participări.

 

Art.2 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

2.1. Campania se desfasoara pe  www.completelectroserv.com , cat si in magazinele partenere in perioada 22.08 – 31.10.2019in limita stocului disponibil.

2.2 Extragarantia poate fi activata in perioada 22.08– 30.10.2019.

2.3. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul  www.completelectroserv.com/garantie , prin afişare la punctele de desfăşurare a Campaniei Promoţionale şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

 

Art.3 – Mecanismul Campaniei

3.1. Persoanele fizice si/sau juridice pot achizitiona cel putin un singur produs din fiecare cod si isi pot activa extragarantia conform art 3.2.

Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate. Produsul este dedicat consumului casnic, nu profesional.

 

 

3.2 -Mod extindere garantie:

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2.1, produsele marca Gorenje participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă). Produsele participante la campanie, clasificate in functie de categorie sunt urmatoarele :

-          Aragazuri pe gaz, electrice si mixte, cuptoare si plite incorporabile, cuptoare cu microunde incorporabile;

-          Masini de spalat rufe, masini de spalat rufe incorporabile, masini de spalat vase, masini de spalat vase incorporabile;

-          Aparate frigorifice: combine frigorifice, frigidere, lazi frigorifice, congelatoare;

-          Hote;

-          Uscatoare de rufe.

Produsele participante, identificate prin cod produs, sunt descrise in anexa 1 a prezentului Regulament.

 

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare menționată în cadrul art. 2.2. 

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Magazin achizitie, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) folosind urmatoarea modalitate de înscriere: 

Formular online disponibil la: http://www.completelectroserv.com/formular-extindere-garantie.

După completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de confirmare cu mesajul : « Felicitari! Ai completat cu succes formularul iar extinderea garantiei a fost activata. »

 

Mesajul va fi transmis pe adresa de e-mail comunicata in formularul de inscriere.

Mesajul va contine confirmarea inregistrarii extinderii garantiei si datele mentionate de catre client in cadrul formularului de inregistrare, dar si un cod unic de inregistrare. 

 

Clientul va pastra acest mesaj pe care il va prezenta impreuna cu documentele specifice achizitiei produsului – factura sau bon fiscal (dupa caz) si certificatul de garantie in original.

 

 Telefonic: call center Complet Electro Serv – 0374168303

 

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de campanie, menționată în cadrul prezentului regulament, duce la pierderea ei iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse.

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și  documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original,  pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

3.3. Livrarea produselor va fi efectuata in maximum 3 zile lucratoare din momentul in care Colaboratorul confirma clientului comanda plasata online.

 

3.4. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 5 ani, trebuie:

            a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 3.

            b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel putin un produs marca Gorenje din lista produselor existente în cadrul art. 3.

            c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 2, folosind modalitațea de înscriere, descrisa în cadrul art.3.2 (formular online) și să furnizeze date personale și date de identificare ale produsului conform regulamentului.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

            a) a achiziționat un produs marca Gorenje care nu se află in lista produselor existente în cadrul art. 3.2.

            b) a achiziționat un produs marca Gorenje în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.

            c)  a achiziționat un produs marca Gorenje și nu il înscrie in campanie în perioada menționată în art.2.

            d)  datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 3.2.

            e) persoanele juridice pierd garanţia şi extragaranţia în cazul utilizării produselor electrocasnice  în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine, unitati medicale.

 

Art. 4 - Modalitati de plata:

Produsele achizitionate pot fi achitate conform modalitatilor de plata acceptate de parteneri (numerar la livrare, card de debit sau card de credit , ordin de plata).

 

Art.5 - Conditii Generale

5.1 Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau despre care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

5.2 Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3 Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

Art.6 - Limitarea Raspunderii

6.1 In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.

6.2 Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

 Art.7 - Legislatie si Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat  pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilopr pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.8 - Forta Majora

8.1 Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

8.2 Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

 

Art.9- Incetarea Campaniei

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

Art.10 - Protectia Datelor cu Caracter Personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

 

10.2 Prin participarea la această promoţie, participanţii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

 

10.3 Organizatorul prelucreaza datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, in functie de mecanismul de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al acestor persoane.

 

10.4  Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal .

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri :

 • in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR
 • a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
 1. organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea garantiei
 2. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu revanzatorul participant la campania CES (5 ani garantie Gorenje), in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 3. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea garantiei;
 4. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 5. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care clientii/persoanele vizate isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca garantia extinsa.

 

 

 

10.5 Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite , notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grup
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

 

10.6 Durata de pastrare a datelor

 Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia (5 ani de la inscrierea in Campania si acordarea garantiei) plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

10.7  Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@ces.nt.ro .

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

 

 1. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

Art.11 - Temeiul Legal

11.1 Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

11.2 Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

11.3 In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

11.4 Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Art.12 – Dispozitii Finale

12.1 Prin participarea la aceasta campanie, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

12.2 Complet Electro Serv isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei, fara o notificare prealabila.

12.3 Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii din cauza unor motive aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

12.4 Eventualele neintelegeri aparute intre CES , parteneri si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 

Organizator

 

COMPLET ELECTRO SERV SRL

 

Director General

Cristian Laza

 

 

 

Anexa 1 – Regulament “Garantie Extinsa Gorenje”

 

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2.1, produsele marca Gorenje participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă). Codurile care intra in campanie sunt:

 

 

Cod

Descriere

Brand

317CLA

Aparate frigorifice

Gorenje

ARGEC5111WG

Aragazuri

Gorenje

ARGEC51CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGEC52CLB

Aragazuri

Gorenje

ARGEC52CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGEC5341WG

Aragazuri

Gorenje

ARGEC5351XA

Aragazuri

Gorenje

ARGEC62CLB

Aragazuri

Gorenje

ARGEC62CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGEC6351XC

Aragazuri

Gorenje

ARGEIT5351XD

Aragazuri

Gorenje

ARGEIT5355XPD

Aragazuri

Gorenje

ARGG5111SJ

Aragazuri

Gorenje

ARGG5111WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGG5113WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGG6111WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGGI5112WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGGI5112XJ

Aragazuri

Gorenje

ARGGI5113WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGGI5113XJ

Aragazuri

Gorenje

ARGGI52CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGGI5321XF

Aragazuri

Gorenje

ARGGI53INB

Aragazuri

Gorenje

ARGGI53INI

Aragazuri

Gorenje

ARGGI6121WH

Aragazuri

Gorenje

ARGGI6121XH

Aragazuri

Gorenje

ARGGIN51CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGGN51101AX

Aragazuri

Gorenje

ARGGN5110AW

Aragazuri

Gorenje

ARGK5241WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGK5341WJ

Aragazuri

Gorenje

ARGK5351XJ

Aragazuri

Gorenje

ARGK62CLI

Aragazuri

Gorenje

ARGK6351XF

Aragazuri

Gorenje

ARGKC5355XV

Aragazuri

Gorenje

BCS599S22X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BCS798S24X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BHP 623 E11

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E10W

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E10X

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E11B

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E12B

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E12BG

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E13X

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP623E9X

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP62CLB

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP62CLI

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP643ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP643ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP643S3BG

Hote de bucatarie

Gorenje

BHP923E13X

Hote de bucatarie

Gorenje

BM201INB

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM201INI

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM235ORAB

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM235ORAW

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM251ST

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM300X

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM598S17X

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BM6250ORAX

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

BO 53 CLI + GW 65 CLI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO 87 ORA W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO3202AX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO5302AX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO5333RB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO53CLB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO53CLI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO613E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO615E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO615E19XK2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO615E19XK-2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO615E19XK2N

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO615E20XGM

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO617ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO617ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO617ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO623E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO625E01BK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO627INB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO627INI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO6353E05XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E05XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E05XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E05XK 

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E11W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E11XK + G64X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E11XK-2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO635E20BGM

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO636E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO636E11X + GW6N41IX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637E13XA

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637E21XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637E24B + GTW64B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637E24X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637E31XG-2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO637ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO647A20XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO647A30BG + IT614SC

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO647A33BG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO658A30XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO658ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO658ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO717ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO71SY2B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO727INB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO735E114XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO735E11MG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO735E11W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO736E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO737E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO737E24B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO737E30WG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO737ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO73CLB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO73ORA-W/BO637OR-AW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO73ORAX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO747A33BG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO758A33XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO758ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO758ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO758ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO75SY2B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO75SY2B + IT612SY2B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO75SY2W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO75SY2W + IT612SY2W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO789S40X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO798S53X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO799S50X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO799S50X1

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO8770AX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO87KRB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO87ORAX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO8KR

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BO8KRB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BOG633E00XGK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BOG633E00XGK + GW6N41IX

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BOP647A12XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BOP658ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

BOP799S51X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CBFFN6192PX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFK6192CBAP4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRC6192TX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK611CLI

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK611PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK611PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK612ORAB

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK612ORAW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6191CW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6191CX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6191GHX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6191MX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6191TX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6192CR4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6192MC

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6192MR

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6192MRD

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6193TX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6201CW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6202MX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK6203TX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK621PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK621PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRK7191TX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFNRKI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFONRK193CO

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFONRK193R

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192BK

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192BL

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192C

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192CH

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192CO

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192CR

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192GR

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192O

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192OL

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192R

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192RD

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFORK192X

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK4171ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK4171ANX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK611PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK611PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6191AW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6191AW0

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6191AX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192AAP4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192ABK4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192AC4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192ACR4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192AOL4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192AR4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192ARD4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192AW4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192CBK4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192CCR4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192COL4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192CRD4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192EC

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192EO

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192ER

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192ERD

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6192LX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK61FSY2B

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6201AX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6202EW

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK6202EX

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK621PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRK621PW4N

Aparate frigorifice

Gorenje

CBFRKI4181E1

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLF3091ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLF4151CW

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLF6151AW

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLF6181AW

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLFN6191DHW

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLFN6191DHX

Aparate frigorifice

Gorenje

CGLFNI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

CPBBCS599S22X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBCS798S24X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO53CLI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO613E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO615E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO615E19XK2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO615E19XK2N

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO615E20XGM

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO617ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO617ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO617ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO623E01XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO625E01BK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO627INB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO627INI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E05XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E11B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E11W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E11XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E11XK2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO635E20BGM

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO636E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO636E20X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637E13XA

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637E21XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637E24B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637E24X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637E31XG2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO637ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO647A20XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO647A30BG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO647A33BG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO647A33XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO658A30XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO658A41XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO658ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO658ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO658ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO717ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO717ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO71SY2B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO71SY2W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO727INB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO727INI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO735E114XK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO735E11B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO735E11MG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO735E11W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO735E11XK2

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO736E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO736E20X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737E11X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737E21XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737E24B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737E24X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737E30WG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO737ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO73CLB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO73CLI

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO747A33BG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO758A33XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO758A47XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO758ORAB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO758ORAW

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO758ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO75SY2B

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO75SY2W

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO789S40X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO798S53X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO799S50X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO87KRB

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBO8KR

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOG633E00XGK

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOP637E20XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOP647A12XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOP658A13XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOP658ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBBOP799S51X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBOP674A35XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPBWD14ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

CPMBM201INB

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM201INI

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM235ORAB

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM235ORAW

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM251ST

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM300X

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

CPMBM598S17X

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

D754BJ

Uscatoare de rufe

Gorenje

D7564

Uscatoare de rufe

Gorenje

D7565J

Uscatoare de rufe

Gorenje

D7665N

Uscatoare de rufe

Gorenje

D76SY2B

Uscatoare de rufe

Gorenje

D8565NA

Uscatoare de rufe

Gorenje

D8565NO

Uscatoare de rufe

Gorenje

D8565NR

Uscatoare de rufe

Gorenje

D85F65T

Uscatoare de rufe

Gorenje

D8665N

Uscatoare de rufe

Gorenje

D98F65F

Uscatoare de rufe

Gorenje

D98F6F

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA82IL

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA83IL/I

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA83ILI

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA92IL

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA93ILS/I

Uscatoare de rufe

Gorenje

DA93ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE71

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE72

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE72G

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE7B

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE82G

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE82ILA/G

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE82ILB/G

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE8B

Uscatoare de rufe

Gorenje

DE92G

Uscatoare de rufe

Gorenje

DF 6116E

Hote de bucatarie

Gorenje

DF6116E

Hote de bucatarie

Gorenje

DF6316X

Hote de bucatarie

Gorenje

DFG602-ORA-W

Hote de bucatarie

Gorenje

DK 63 CLB

Hote de bucatarie

Gorenje

DK 63 CLI

Hote de bucatarie

Gorenje

DK63CLB

Hote de bucatarie

Gorenje

DK63CLI

Hote de bucatarie

Gorenje

DP7B

Uscatoare de rufe

Gorenje

DS92ILS

Uscatoare de rufe

Gorenje

DS93ILS/I

Uscatoare de rufe

Gorenje

DS93ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

DS94ILS/I

Uscatoare de rufe

Gorenje

DS94ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

DTA6SY2B

Hote de bucatarie

Gorenje

DTA6SY2W

Hote de bucatarie

Gorenje

DU 5345E

Hote de bucatarie

Gorenje

DU 6115 EC

Hote de bucatarie

Gorenje

DU 6115W

Hote de bucatarie

Gorenje

DU5345E

Hote de bucatarie

Gorenje

DU5345W

Hote de bucatarie

Gorenje

DU6115E

Hote de bucatarie

Gorenje

DU6115EC

Hote de bucatarie

Gorenje

DU6115W

Hote de bucatarie

Gorenje

DVG6565KR

Hote de bucatarie

Gorenje

DVG6565KRB

Hote de bucatarie

Gorenje

EC51102AW

Aragazuri

Gorenje

EC5111WG

Aragazuri

Gorenje

EC51CLI

Aragazuri

Gorenje

EC52CLB

Aragazuri

Gorenje

EC52CLI

Aragazuri

Gorenje

EC5341WG

Aragazuri

Gorenje

EC5351XA

Aragazuri

Gorenje

EC610SC

Plite incorporabile

Gorenje

EC62CLB

Aragazuri

Gorenje

EC62CLI

Aragazuri

Gorenje

EC6351XC

Aragazuri

Gorenje

EC641BSC

Plite incorporabile

Gorenje

EC642CLB

Plite incorporabile

Gorenje

EC642CLI

Plite incorporabile

Gorenje

EC642INB

Plite incorporabile

Gorenje

EC642INI

Plite incorporabile

Gorenje

EC6INB

Plite incorporabile

Gorenje

EC6INI

Plite incorporabile

Gorenje

ECK 63 CLB

Plite incorporabile

Gorenje

ECK 63 CLI

Plite incorporabile

Gorenje

ECK63CLB

Plite incorporabile

Gorenje

ECK63CLI

Plite incorporabile

Gorenje

ECS648BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

ECS693USC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT321BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT610ESC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT610SC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT620X

Plite incorporabile

Gorenje

ECT641BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT641BSC

Plite incorporabile

Gorenje

ECT643BX

Plite incorporabile

Gorenje

ECT644SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

ECT644SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

ECT648ORAB

Plite incorporabile

Gorenje

ECT648ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

ECT693ORAB

Plite incorporabile

Gorenje

ECT693ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

ECT6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

ECT6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

ECT6SYW

Plite incorporabile

Gorenje

EIT5351XD

Aragazuri

Gorenje

EIT5355XPD

Aragazuri

Gorenje

F3091ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

F4151CW

Aparate frigorifice

Gorenje

F6151AW

Aparate frigorifice

Gorenje

F6181AW

Aparate frigorifice

Gorenje

FH 401 W

Aparate frigorifice

Gorenje

FH211IW

Aparate frigorifice

Gorenje

FH211W

Aparate frigorifice

Gorenje

FH331IW

Aparate frigorifice

Gorenje

FH331W

Aparate frigorifice

Gorenje

FH331W/FH331IW

Aparate frigorifice

Gorenje

FH401W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE 241 W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE 301 W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE211W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE241W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE242W

Aparate frigorifice

Gorenje

FHE301W

Aparate frigorifice

Gorenje

FN6181CW

Aparate frigorifice

Gorenje

FN-6191CW

Aparate frigorifice

Gorenje

FN6191DHW

Aparate frigorifice

Gorenje

FN6191DHX

Aparate frigorifice

Gorenje

FN6191DW

Aparate frigorifice

Gorenje

FN6192PX

Aparate frigorifice

Gorenje

FNI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

FRDNRF7181TNX

Aparate frigorifice

Gorenje

FRDORB152X

Aparate frigorifice

Gorenje

FRDRF4141ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

FRDRF4161AW

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGOBRB153BL

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGOBRB153R

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152AP

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152BK

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152BL

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152C

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152CH

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152CO

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152CR

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152GR

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152O

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152OL

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152R

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGORB152RD

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGR6192FW

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGR6192FX

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGR6192LW

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGR6192LX

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGRB3091ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGRBI4181E1

Aparate frigorifice

Gorenje

FRGRI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

G5111SJ

Aragazuri

Gorenje

G5111WJ

Aragazuri

Gorenje

G5113WJ

Aragazuri

Gorenje

G6111WJ

Aragazuri

Gorenje

G640MB

Plite incorporabile

Gorenje

G640X

Plite incorporabile

Gorenje

G641MB

Plite incorporabile

Gorenje

G641W

Plite incorporabile

Gorenje

G641X

Plite incorporabile

Gorenje

G64X

Plite incorporabile

Gorenje

G64XN

Plite incorporabile

Gorenje

G6N40AX

Plite incorporabile

Gorenje

G6N41IB

Plite incorporabile

Gorenje

G6N4AX

Plite incorporabile

Gorenje

G6N50AX

Plite incorporabile

Gorenje

G6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

G6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

G6SYB

Plite incorporabile

Gorenje

GC341UC

Plite incorporabile

Gorenje

GCM712X

Cuptoare cu microunde incorporabile

Gorenje

GCS64CS

Plite incorporabile

Gorenje

GCS773X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

GCW641ST

Plite incorporabile

Gorenje

GHS64-ORA-W

Plite incorporabile

Gorenje

GI5112WJ

Aragazuri

Gorenje

GI5112XJ

Aragazuri

Gorenje

GI5113WJ

Aragazuri

Gorenje

GI5113XJ

Aragazuri

Gorenje

GI52112XJ

Aragazuri

Gorenje

GI52190IW

Aragazuri

Gorenje

GI52CL

Aragazuri

Gorenje

GI52CLI

Aragazuri

Gorenje

GI52CLI1

Aragazuri

Gorenje

GI53113XJ

Aragazuri

Gorenje

GI5321XF

Aragazuri

Gorenje

GI53INB

Aragazuri

Gorenje

GI53INI

Aragazuri

Gorenje

GI6121WH

Aragazuri

Gorenje

GI6121XH

Aragazuri

Gorenje

GIN51CLI

Aragazuri

Gorenje

GKTG6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

GKTG6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

GN51101AW

Aragazuri

Gorenje

GN51101AX

Aragazuri

Gorenje

GN5110AW

Aragazuri

Gorenje

GO778X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

GORENJE USCATOR RUFE 7KG

Masini de spalat rufe

Gorenje

GP779X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

GS 52115 W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS 54110 X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS52115W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS52115X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS54110W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS54110X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62010S

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62010W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62115W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62115X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62215W

Masini de spalat vase

Gorenje

GS62215X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS65160X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS66260X

Masini de spalat vase

Gorenje

GS778X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

GT64B

Plite incorporabile

Gorenje

GTW641B

Plite incorporabile

Gorenje

GTW641W

Plite incorporabile

Gorenje

GTW64B

Plite incorporabile

Gorenje

GTW6INB

Plite incorporabile

Gorenje

GTW6INI

Plite incorporabile

Gorenje

GV 51010

Masini de spalat vase

Gorenje

GV51010

Masini de spalat vase

Gorenje

GV53221

Masini de spalat vase

Gorenje

GV53223

Masini de spalat vase

Gorenje

GV54110

Masini de spalat vase

Gorenje

GV60ORAB

Masini de spalat vase

Gorenje

GV60ORAW

Masini de spalat vase

Gorenje

GV61010

Masini de spalat vase

Gorenje

GV63160

Masini de spalat vase

Gorenje

GV64160

Masini de spalat vase

Gorenje

GV64161

Masini de spalat vase

Gorenje

GV66262

Masini de spalat vase

Gorenje

GV67260

Masini de spalat vase

Gorenje

GV68260

Masini de spalat vase

Gorenje

GV6SY2B

Masini de spalat vase

Gorenje

GV6SY2W

Masini de spalat vase

Gorenje

GW641MB

Plite incorporabile

Gorenje

GW641W

Plite incorporabile

Gorenje

GW641X

Plite incorporabile

Gorenje

GW65CLB

Plite incorporabile

Gorenje

GW65CLI

Plite incorporabile

Gorenje

GW6CLI

Plite incorporabile

Gorenje

GW6D41CLI

Plite incorporabile

Gorenje

GW6N41AX

Plite incorporabile

Gorenje

GW6N41IB

Plite incorporabile

Gorenje

GW6N41IX

Plite incorporabile

Gorenje

HOTBHP623E10W

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP623E10X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP623E11B

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP623E12B

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP623E13X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP623E9X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP62CLB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP62CLI

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP643ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP643ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP643S3BG

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTBHP923E13X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDF6116E

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDK63CLB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDK63CLI

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDTA6SY2B

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDTA6SY2W

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDU5345E

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDU5345W

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDU6115EC

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDU6115W

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTDVG6565KRB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHC623E14X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHC623E15X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHC643A1XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHGC963S4X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHGS623E15X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI641E6B

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI641E6XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI641ST

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI643A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI643E6B

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI643E6XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI643ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI643ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI943A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI943ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHI943ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHT621E5X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHT623E3XBG

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHT623E5X

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHT68AINB

Hote de bucatarie

Gorenje

HOTWHT68AINI

Hote de bucatarie

Gorenje

IC634CLB

Plite incorporabile

Gorenje

IC634CLI

Plite incorporabile

Gorenje

IC6INB

Plite incorporabile

Gorenje

IC6INI

Plite incorporabile

Gorenje

ICE2000SP

Plite incorporabile

Gorenje

ID612ESC

Plite incorporabile

Gorenje

IHT941A2XBG

Hote de bucatarie

Gorenje

IK640CLB

Plite incorporabile

Gorenje

IK640CLI

Plite incorporabile

Gorenje

IQ634USC

Plite incorporabile

Gorenje

IS634ST

Plite incorporabile

Gorenje

IS655SC

Plite incorporabile

Gorenje

IS656SC

Plite incorporabile

Gorenje

IS677USC

Plite incorporabile

Gorenje

ISC635CSC

Plite incorporabile

Gorenje

IT320BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

IT332CSC

Plite incorporabile

Gorenje

IT60W

Plite incorporabile

Gorenje

IT612SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

IT612SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

IT614SC

Plite incorporabile

Gorenje

IT614X

Plite incorporabile

Gorenje

IT635ORAB

Plite incorporabile

Gorenje

IT635ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

IT635SC

Plite incorporabile

Gorenje

IT640BSC

Plite incorporabile

Gorenje

IT640BX

Plite incorporabile

Gorenje

IT641AC

Plite incorporabile

Gorenje

IT643BSC

Plite incorporabile

Gorenje

IT646ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

IT65KR

Plite incorporabile

Gorenje

IT65KRB

Plite incorporabile

Gorenje

IT65ORA

Plite incorporabile

Gorenje

IT6SYA

Plite incorporabile

Gorenje

IT6SYW

Plite incorporabile

Gorenje

ITG623USC

Plite incorporabile

Gorenje

K5241WJ

Aragazuri

Gorenje

K5341WJ

Aragazuri

Gorenje

K5351XJ

Aragazuri

Gorenje

K55303AW

Aragazuri

Gorenje

K57101IW

Aragazuri

Gorenje

K6192CBAP4

Aparate frigorifice

Gorenje

K62CLI

Aragazuri

Gorenje

K6351XF

Aragazuri

Gorenje

KC5355XV

Aragazuri

Gorenje

KC621UUSC

Plite incorporabile

Gorenje

KC631UUSC

Plite incorporabile

Gorenje

LZFFH211W

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFH331IW

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFH331W

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFH401W

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFHE211W

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFHE241W

Aparate frigorifice

Gorenje

LZFFHE301W

Aparate frigorifice

Gorenje

MSFW6202/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6222/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6402/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6423/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6503S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6523S

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW6723IS

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW7443LA

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW7543LO

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW7543LR

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW7723

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8503

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8503N

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8544N/I

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8544N-I

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8723

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW8723I

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW9564PI

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFW98F65

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA704

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA74SY2B

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA824

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA926

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWA946

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWD94141

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE60S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE64S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE703

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE723

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE74S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWE823

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI64S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI823

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI843

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI843A

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI843B

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWEI843R

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP60S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP6YS3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP703

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP70S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP723

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWP72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWS168LNST

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWS62SY2B

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWS74S4N

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWS846LN

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSFWS947LN

Masini de spalat rufe

Gorenje

MSUD754BJ

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD7564

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD7565J

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD7665N

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD8565NA

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD8565NO

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD8565NR

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD8665N

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUD98F65F

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDA82IL

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDA83ILI

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDA92IL

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDA93ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE71

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE72

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE72G

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE7B

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE82G

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE82ILA/G

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE82ILB/G

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE8B

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDE92G

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDP7B

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDS92ILS

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDS93ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSUDS94ILSI

Uscatoare de rufe

Gorenje

MSVGS52115W

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS52115X

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS54110W

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS54110X

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS62010S

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS62010W

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS62115W

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS62115X

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS65160X

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGS66260X

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV51010

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV54110

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV60ORAB

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV60ORAW

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV61010

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV63160

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV64160

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV64161

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV66262

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV67260

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV68260

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV6SY2B

Masini de spalat vase

Gorenje

MSVGV6SY2W

Masini de spalat vase

Gorenje

NRC6192TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRF7181ANX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRF7181TNX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK611CLI

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK611PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK611PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK612ORAB

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK612ORAW

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK612ST

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191CW

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191CX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191GHW

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191GHX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191MX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6191TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192CC4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192CR4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192MB

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192MC

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192MR

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192MRD

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6192TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6193TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK61W

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6201CW

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6201MC0

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6201MC-0

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6202MX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK6203TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK621CLI

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK621PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK621PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK62JSY2B

Aparate frigorifice

Gorenje

NRK7191TX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRKI4181E1

Aparate frigorifice

Gorenje

NRKI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

NRKORA62E

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS85728BL

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS85728RD

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9181MX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9181VX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9181VXB

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9182MX

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9182VB

Aparate frigorifice

Gorenje

NRS9182VX

Aparate frigorifice

Gorenje

OBRB153BL

Aparate frigorifice

Gorenje

OBRB153R

Aparate frigorifice

Gorenje

ONRK193C

Aparate frigorifice

Gorenje

ONRK193CO

Aparate frigorifice

Gorenje

ONRK193R

Aparate frigorifice

Gorenje

OP674A35XG

Cuptoare incorporabile

Gorenje

ORB152AP

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152BK

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152BL

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152C

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152CH

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152CO

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152CR

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152GR

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152O

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152OL

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152R

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152RD

Aparate frigorifice

Gorenje

ORB152X

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192AP

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192BK

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192BL

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192C

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192CH

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192CO

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192CR

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192GR

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192O

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192OL

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192R

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192RD

Aparate frigorifice

Gorenje

ORK192X

Aparate frigorifice

Gorenje

PLTEC641BSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC642CLB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC642CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC642INB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC642INI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC6INB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTEC6INI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECK63CLB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECK63CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECS648BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT321BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT610SC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT620X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT641BSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT643BX

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT644SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT644SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT648ORAB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT648ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT693ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTECT6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG640MB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG640X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG641MB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG641W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG641X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG64X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG64XN

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG6N41IB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTG6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGC341UC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGCW641ST

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGKTG6SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGKTG6SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGT64B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGTW641B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGTW641W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGTW64B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGTW6INB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGTW6INI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW641MB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW641W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW641X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW65CLB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW6CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW6D41CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTGW6N41IX

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIC634CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIC6INB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIC6INI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTID612ESC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIK640CLB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIK640CLI

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIQ634USC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIS634ST

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIS655SC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIS656SC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIS677USC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTISC635CSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT320BCSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT332CSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT612SY2B

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT612SY2W

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT614SC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT614X

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT635ORAB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT635ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT635SC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT640BSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT640BX

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT643BSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT646ORAW

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT65KR

Plite incorporabile

Gorenje

PLTIT65KRB

Plite incorporabile

Gorenje

PLTITG623USC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTKC621UUSC

Plite incorporabile

Gorenje

PLTKC631UUSC

Plite incorporabile

Gorenje

R3092ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

R6192FW

Aparate frigorifice

Gorenje

R6192FX

Aparate frigorifice

Gorenje

R6192LW

Aparate frigorifice

Gorenje

R6192LX

Aparate frigorifice

Gorenje

RB3091ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

RBI4181E1

Aparate frigorifice

Gorenje

RF4141ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

RF4161AW

Aparate frigorifice

Gorenje

RI5182A1

Aparate frigorifice

Gorenje

RK 60395

Aparate frigorifice

Gorenje

RK4171ANS

Aparate frigorifice

Gorenje

RK4171ANW

Aparate frigorifice

Gorenje

RK4171ANX

Aparate frigorifice

Gorenje

RK611PS4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK611PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK61811C

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6191AW

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6191AW/O

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6191AW0

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6191AW-0

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6191AX

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192AAP4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192ABK4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192AC4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192ACR4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192AOL4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192AR4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192ARD4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192AW4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192CBK4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192CCR4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192COL4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192CRD4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192EC

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192EO

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192ER

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192ERD

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6192LX

Aparate frigorifice

Gorenje

RK61FSY2B

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6201AX

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6202EW

Aparate frigorifice

Gorenje

RK6202EX

Aparate frigorifice

Gorenje

RK621PW4

Aparate frigorifice

Gorenje

RK621PW4N

Aparate frigorifice

Gorenje

RK68SYW

Aparate frigorifice

Gorenje

RKI4181E1

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS85728BL

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS85728RD

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9181MX

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9181VX

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9181VXB

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9182MX

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9182VB

Aparate frigorifice

Gorenje

SBSNRS9182VX

Aparate frigorifice

Gorenje

SD1400X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

UWD1400X

Cuptoare incorporabile

Gorenje

W 6402/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W 6723/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W 6843T/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W 8424

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6202/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6202S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6222/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6222S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6402/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6423/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6503

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6503 /S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6503/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6503S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6523 /S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6523/IS

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6523/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6523S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6623/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6723/IS

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6723IS

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6843T/S

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6EU

Masini de spalat rufe

Gorenje

W6SLIM

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7443LA

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7443LR

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7503

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7524N/I

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7543L

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7543LO

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7543LR

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7723

Masini de spalat rufe

Gorenje

W7FULL

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8503

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8503N

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8544N/I

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8544NI

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8544N-I

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8723

Masini de spalat rufe

Gorenje

W8723I

Masini de spalat rufe

Gorenje

W9564PI

Masini de spalat rufe

Gorenje

W98F65

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA704

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA72SY2W

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA74SY2B

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA824

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA926

Masini de spalat rufe

Gorenje

WA946

Masini de spalat rufe

Gorenje

WD 94141

Masini de spalat rufe

Gorenje

WD14ST

Cuptoare incorporabile

Gorenje

WD94141

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE60S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE64S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE703

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE723

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE74S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WE823

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI64S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI823

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI843

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI843A

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI843B

Masini de spalat rufe

Gorenje

WEI843R

Masini de spalat rufe

Gorenje

WHC623E14X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHC623E15X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHC643A1XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHGC663S4X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHGC963S4X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHGS623E15X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI641A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI641E6B

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI641E6XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI641ST

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI643A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI643E6B

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI643E6XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI643ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI643ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI941A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI943A3XGB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI943ORAB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHI943ORAW

Hote de bucatarie

Gorenje

WHT621E5X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHT623E3XBG

Hote de bucatarie

Gorenje

WHT623E5X

Hote de bucatarie

Gorenje

WHT68AINB

Hote de bucatarie

Gorenje

WHT68AINI

Hote de bucatarie

Gorenje

WP60S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP62S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP6YS3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP703

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP70S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP723

Masini de spalat rufe

Gorenje

WP72S3

Masini de spalat rufe

Gorenje

WS168LNST

Masini de spalat rufe

Gorenje

WS62SY2B

Masini de spalat rufe

Gorenje

WS74S4N

Masini de spalat rufe

Gorenje

WS846LN

Masini de spalat rufe

Gorenje

WS947LN

Masini de spalat rufe

Gorenje