REGULI ȘI REGLEMENTĂRI PENTRU CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

„Garanție Panasonic TV de 5 ani”

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentele reguli și reglementări (denumite în continuare „Reguli și reglementări”) stabilesc prin prezenta

termenii și condițiile noastre pentru realizarea unei campanii promoționale intitulate „Garanție Panasonic TV de

5 ani” (denumite în continuare „Promoția”).

1.2. Organizatorul Promoției va însemna Panasonic Marketing Europe GmbH, o companie cu sediul social în Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Republica Federală Germania, număr de înregistrare: HRB 13178, care acționează prin intermediul Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, o filială cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, Cod poștal 186 00, Nr. de identificare comercială: 246 55 121, înregistrată la Registrul comercial menținut de Instanța municipală din Praga, Secțiunea A, Inserarea 71469 (denumită în continuare „Organizator”).

1.3. Coordonatorul Promoției, autorizat și responsabil pentru desfășurarea unor activități solicitate de Organizator pentru și în numele Organizatorului va însemna „Marketing House Sp. z o. o., cu sediul social în Varșovia, la Marynarska 11, 02-674 Varșovia, Polonia , introdus în Registrul instanței naționale menținut de Instanța districtuală pentru capitala Varșovia, Divizia XIII comercială a Registrului instanței naționale, cu numărul KRS 0000042677, (număr de identificare fiscală) NIP PL 951 187 71 57, REGON 013232418,

(denumit în continuare „Coordonator”).

1.4. Promoția se va desfășura pe teritoriul României, (denumite în continuare „Teritoriul”).

1.5. Promoția va fi realizată pentru următoarele modele de televizoare PANASONIC:

TX-40GX700E TX-40GX800E TX-40GX810E TX-50GX700E TX-50GX800E TX-50GX810E TX-50GX830E TX-55GZ1500E TX-55GZ2000E TX-55GZ950E TX-55GZ960E TX-58GX700E TX-58GX800E TX-58GX810E TX-58GX830E TX-65GX700E TX-65GX800E TX-65GX810E TX-65GX830E TX-65GZ1500E TX-65GZ2000E TX-65GZ950E TX-65GZ960E TX-75GX942E

(denumite în continuare „Produsele”).

1.6. Promoția va însemna vânzări pe bază de premii, unde premiul constă în garanție extinsă de calitate pentru

Produs, dacă sunt întrunite condiţiile din prezentul Regulament.

1.7. Promoția are loc din data de 10.10.2019 până în data de 10.01.2020 (inclusiv) (denumite în continuare

„Perioada de promoție”). Regulile de participare la Promoție sunt descrise în prezentele Reguli și Reglementări.

1.8. Pentru a participa la Promoție, Produsele vor fi achiziționate pe durata Perioadei de promoție.

1.9. Produsele acoperite de Promoție sunt articole originale, exclusiv noi, achiziționate de la magazinele de vânzare cu amănuntul sau prin site-urile de internet ale comercianților cu amănuntul din Teritoriu. În special, Promoția nu va fi aplicabilă în eventualitatea în care articolul achiziționat nu a fost plasat pe piața din Teritoriu sau în care a fost achiziționat din afara Teritoriului (de exemplu, prin internet) sau în care a fost achiziționat de la o persoană fizică, ce nu desfășoară activități de afaceri (de exemplu, o licitație online).

2. PARTICIPANȚI LA PROMOȚIE

Promoția este disponibilă pentru utilizatorii finali , persoane fizice adulte care achiziționează Produsele în calitate de consumatori, , rezidenţi ai spaţiului UE, EEA, Elveţiei. Este interzisă participaarea la promoţie a angajaţilor societăţiii Organizatorului/Coordonatorului, chiar dacă el/ea ar obţine acordul angajatorului în acest sens, sub sancţiunea eliminării din Promoţie.

3. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE

3.1. Pentru a participa la Promoție, trebuie respectați următorii termeni și următoarele condiții:

a) în perioada prevăzută la paragraful 1.7.- Perioada de promoție, trebuie să achiziționați dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul sau dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul de pe internet din Teritoriu cel puțin un Produs (care să nu fie la mâna a doua) și să păstrați dovada originală de achiziție (chitanță sau factură), care specifică modelul Produsului și data achiziției și

b) din 10.10.2019 până în data de 10.02.2020, trebuie să înregistrați Produsul pe site-ul web:

www.panasonic5y.com („Site-ul web al Promoției”);

c) să completați un chestionar disponibil pe Site-ul web al Promoției.

Acele persoane care îndeplinesc condițiile la care se face referire mai sus vor fi denumite individual „Participant”

și colectiv „Participanți”.

3.2. La înregistrarea Produsului achiziționat, în baza punctului 3.1 litera b), Participantul la Promoție trebuie să:

a) furnizeze următoarele date personale:

- prenumele,

- numele de familie,

- adresa de e-mail;

d) menționeze și să confirme parola de conectare propusă pentru Site-ul web al Promoției;

e) furnizeze următoarele detalii despre Produsul înregistrat:

- numărul de serie,

- modelul Produsului,

- numărul dovezii de achiziționare a Produsului,

- data de achiziționare din perioada la care se face referire la punctul 1.7.

- numele magazinului din care a achiziționat Produsul;

f) atașeze un document scanat sau o fotografie care să conțină dovada de achiziționare a Produsului.

3.3. Datele personale ale Participantului la Promoție sub forma unei adrese de e-mail și sub forma detaliilor sub forma unui număr de serie pentru Produs rămân unice. Nu este posibilă o înregistrare repetată a Participantului care utilizează aceeași adresă de e-mail sau o înregistrare repetată a aceluiași număr de serie pentru Produs.

3.4. Participantul la Promoție care a finalizat procesul de înregistrare în baza punctului 3.2 va primi un mesaj prin e-mail de confirmare a înregistrării, la adresa de e-mail furnizată. Totuși, înainte de aceasta, Participantului i se poate solicita să confirme înregistrarea în termen de 72 de ore după ce Coordonatorul Promoției i-a trimis un e-mail în care îi solicită să confirme înregistrarea, prin accesarea paginii secundare a Site-ului web al Promoției, prin intermediul unui link furnizat într-un astfel de email.

În eventualitatea în care Participantul nu se înregistrează înainte de acest termen, înregistrarea va fi considerată

nevalidă.

3.5. După finalizarea procesului de înregistrare într-un mod corect, după cum se indică în paragrafele de mai sus, Participantul se va putea conecta la Site-ul web al Promoției cu ajutorul unei parole stabilite de Participant, precum și cu ajutorul adresei de e-mail a Participantului, ca element de autentificare.

3.6. Participantul la Promoție poate înregistra mai mult de un Produs achiziționat, cu condiția ca toate Produsele înregistrate să respecte termenii și condițiile la care se face referire la punctul 3.1. a). În vederea înregistrării unui alt Produs, Participantul trebuie să se conecteze la Site-ul web al Promoției și în continuare să înregistreze un alt Produs, furnizând datele la care se face referire la punctul 3.2 d) și e). Punctul 3.3. se va aplica în consecință.

3.7. După înregistrarea Produsului, reprezentantul Organizatorului sau Coordonatorul pot solicita oricărui Participant la Promoție care a finalizat procesul de înregistrare să trimită scanată dovada de achiziționare a Produsului sau să furnizeze (la latitudinea reprezentantului Organizatorului sau al Coordonatorului) dovada originală de achiziționare a Produsului sau copia acesteia, autentificată de un notar public ca fiind copie complet fidelă a originalului, specificând modelul Produsului achiziționat, precum și data achiziționării sale.

3.8. Dacă Participantul la Promoție nu va prezenta dovada solicitată de achiziționare în conformitate cu regulile specificate la punctul 3.7 în decurs de 48 de ore de la data solicitării efectuate de Organizator sau de Coordonator privind limita de timp impusă, acesta va pierde toate drepturile legate de înregistrarea Produsului. Participantul la Promoție va pierde de asemenea astfel de drepturi într-o situație în care este imposibil să fie contactat, în ciuda a cel puțin 2 (două) încercări de a-l contacta într-un interval de 72 de ore, prin intermediul detaliilor de contact furnizate la înregistrare, la latitudinea reprezentantului Organizatorului sau al Coordonatorului.

4. EXTINDEREA GARANȚIEI

4.1. Participanții la Promoție care au respectat toți termenii și toate condițiile specificate la punctul 3 de mai sus vor primi extinderea garanției privind calitatea pentru Produsul înregistrat pentru încă o perioadă de 3 ani, începând din ziua următoare expirării garanției standard oferite la achiziționarea Produsului.

4.2. Organizatorul va avea dreptul să verifice dacă au fost respectați toți termenii și toate condițiile specificate

la punctul 3.1 de mai sus. Procesul de verificare se va efectua în baza punctului 3.7 de mai sus.

4.3. După finalizarea cu rezultat pozitiv a procesului de verificare, Organizatorul va trimite Participantului la adresa de a-mail furnizată de Participant un certificat de garanție extinsă sub forma unui fișier în format PDF.

4.4. Dacă Participantul la Promoție a înregistrat mai mult de un Produs, acesta va primi câte un certificat separat pentru fiecare Produs.

4.5. Garanția extinsă nu poate fi schimbată cu numerar și cu nicio altă compensare.

5. PROCEDURA PENTRU RECLAMAȚII

5.1. Participanții vor trimite în scris orice reclamație care se referă la modul de desfășurare a Promoției, până la data de 10 februarie 2020 (data poștei).

5.2. Reclamația scrisă va include următoarele elemente: prenumele, numele de familie și adresa detaliată ale

Participantului, precum și descrierea precisă a reclamației și motivul acesteia.

5.3. Toate reclamațiile vor fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa Coordonatorului: Marketing

House Sp. z o.o., ul.Marynarska 11, 02-674 Warszaw, Polonia, cu o însemnare pe plic „Campaign: Panasonic TV

5 Year Warranty” (Campanie: Garanție Panasonic TV de 5 ani).

5.4. Reclamațiile vor fi examinate într-o perioadă de 14 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Persoana care depune o reclamație va fi înștiințată în scris în legătură cu rezultatul procedurii de verificare a reclamației, la adresa furnizată în reclamația trimisă.

5.5. Participantul la Promoție își exercită prin prezenta dreptul de a urmări revendicările nerecunoscute într-o instanță de judecată. Trimiterea unei reclamații nu este o condiție necesară pentru urmărirea revendicărilor de Participantul la Promoție, inclusiv urmărirea revendicărilor prin acționări în justiție.

6. PREVEDERI FINALE

6.1. În măsura permisă de lege, organizatorul nu va fi tras la răspundere pentru necontactarea Participantului la Promoție din motive care nu pot fi atribuite Organizatorului, în special din cauza faptului că Participantul nu mai utilizează adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau din cauza motivelor care pot fi atribuite furnizorilor de servicii de internet.

6.2. În măsura permisă de lege, organizatorul nu va fi tras la răspundere pentru nicio încălcare a prevederilor

legale sau a drepturilor terțelor părți (inclusiv destinatarii mesajelor), dacă o astfel de încălcare este cauzată de

trimiterea de către Participant a unui Mesaj la adresa de e-mail specificată de Participant.

6.3. Termenii și Condițiile Promoției sunt stabilite prin prezenta, în aceste Reguli și Reglementări. Toate informațiile despre Promoție, disponibile în materialele și în prospectele pentru reclamă au fost furnizate numai în scop informativ. Pentru evitarea oricărei îndoieli, în cazul oricărei discrepanțe între prevederile prezentului regulament și materialele publicitare și / sau pliante, prevalează prevederile prezentului regulament.

6.4. Pentru toate chestiunile nereglementate de prezentele Reguli și Reglementări ale Promoției, vor fi aplicabile prevederile Codului Civil din Cehia. Dacă relația stabilită printr-un contract de achiziție relevant conține un element internațional (străin), organizatorul și / sau coordonatorul și participantul la promoție sunt de acord că relația este guvernată de reglementările legale ale Republicii Cehe. Aceasta nu afectează drepturile participantului la promoție care decurg din regulamentul aplicabil în țara în care a fost achiziționat produsul.

6.5. Prezentele Reguli și Reglementări ale Promoției sunt disponibile la sediul social al Coordonatorului:

Marketing House Sp. z o. o., cu sediul social în Varșovia, la Marynarska 11, 02-674 Varșovia, Polonia, precum și

pe Site-ul web al Promoției.

7.6. Organizatorul își rezervă prin prezenta dreptul de a modifica prezentele Reguli și Reglementări, în măsura

permisă de lege, cu înștiințarea corespunzătoare a Participanților la Promoție, postată pe Siteul web al

Promoției.

7.7. Datele personale ale Participanților la Promoție vor fi procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Organizatorul rămâne administratorul datelor personale. Scopul colectării datelor este realizarea campaniei promoționale intitulate „Garanție Panasonic Lumix de 5 ani” și, acolo unde Participantul își dă un consimțământ suplimentar (opțional), datele vor fi procesate pentru alte scopuri de marketing ale Organizatorului. Participanții la Promoție au dreptul de a-și accesa datele și de a le corecta. Furnizarea de date este voluntară, deși este necesară pentru participarea la Promoție. Administratorul datelor poate delega către o altă entitate, în conformitate cu regulile stabilite în prevederile respective ale legii, prin intermediul unui acord scris, responsabilitatea pentru procesarea datelor personale ale Participanților la Promoție, pentru scopurile și în măsura indicate mai sus.

Praga, 1.octombrie 2019

Organizator: prin Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „ Garanție Panasonic TV de 5 ani” ("Campania")

- lnformatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

ln vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre societatea Organizatorului Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, înregistrat în registrul Național al Curții ținut de Tribunalul Districtual din Varșovia, Secția XIII Comercială, Divizia Comercială a Registrului Național al Judecătorilor, sub codul KRS 0000519261, (număr de identificare fiscală) NIP PL

1132878645 (denumita in continuare "Operatorul")

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674

Warszawa

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

ln cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume; (ii) adresa de email;

(iii)Numarul de serie al produsului achiziţionat;

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator în vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii participanţilor;

(iii) atribuirii premiilor (extinderii garanţiei);

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei vor putea fi transmise în gadrul grupului de companii Panasonic, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie să procedeze astfel pentru a respecta legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Organizator timp de 10 ani de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc campania.

La expirarea períoadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de

pe mijloacele de prelucrare sistocare.

Datele cu caracter personal ale participnţilor care nu au fost validati în vederea participării la promiţie vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand utilizari cf art. 3 din Regulament.

7. Drepturile persoanelor v¡zate

ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata

Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu

Caracter Personal

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021.316.31.65 sau

021.316.41.87, luni-vineri 9:00 - 17:00 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Panasonic Marketing Europe GmbH, sucursala din București, cu sediul social al sucursalei, România, cu sediul în Cladirea AFI Tech Park 1, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29A, Sector 5, România; sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail _suport.clienti@eu.panasonic.com.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

lntrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii

Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.

ln situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de

18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului.

ln cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna celor către care va transmite aceste date obligatii similare.

La evaluarea nivelului de securitate se va tine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, extinderii perioadei de granţie, trimiterii certificatului de garanţie extins.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora.

Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.