Regulament desfasurare campanie „Rabla pentru Electrocasnice” finantata de Ministerul Mediului prin AFM in magazinele Media Galaxy Romania

1. DENUMIREA CAMPANIEI: „Rabla pentru electrocasnice”, program finantat de Ministerul Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), denumit in continuare Emitent al Programului sau ORGANIZATOR;

2. COMERCIANT PARTICIPANT:

ALTEX ROMANIA SRL cu sediul social in Voluntari, soseaua Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etajul 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2611/2016, avand cod de identificare fiscala RO 2864518.

3. SCOPUL CAMPANIEI:

Intrucat Emitentul programului si Comerciantului Participant le revine obligatia si responsabilitatea pentru constientizarea consumatorilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice (in continuare denumite „DEE”) precum si preluarea acestora de la clienti.

Programul “Rabla pentru electrocasnice” se adreseaza consumatorilor din Romania si are doua directii de actiune:

(a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive la debarasarea de deseurile electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.

(b) Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutiii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare.

4. PERIOADA DE DESFASURARE: Campania se desfasoara incepand cu 23.05.2019 in limita bugetului disponibil si se incheie la data stabilita de Ministerul Mediului ca fiind data de final a programului. In situatia in care Organizatorul decide sa modifice durata Programului, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.afm.ro si www.mediagalaxy.ro, prezentul Regulament fiind actualizat corespunzator.

5. ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara la nivel national, in toate magazinele Media Galaxy din Romania.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Conform criteriilor de eligilibitate stabilite de Organizator, poate beneficia de finanţare (voucher) solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării EEE;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;

d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program;

e) se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării unui EEE nou , schimb unu la unu, cu exceptia masinilor de spalat vase care vor putea fi achiziționate la schimb cu oricare alt electrocasnic din program (frigider, televizor, aer condiționat, mașină de spălat rufe);

f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (AFM) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

Criterii de eligibilitate a echipamentelor achiziţionate în cadrul programului

a) Sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat creşterea eficienţei energetice la clasa A, A++ sau A+++, cel puţin.

b) Prin program se finanţează maşini de spălat rufe, masinilor de spalat vase, aparate de aer condiţionat,frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare si televizoare.

Persoanele care doresc să beneficieze de reduceri trebuie să acceseze aplicația electronică de pe website-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro) și să urmeze pașii indicați, completând cu atenție datele care li se solicită.

Ulterior completării, cumpărătorul se prezintă direct in magazinele Media Galaxy și își achiziționează echipamentul dorit, pe baza voucherului primit. Suma din voucher se scade din valoarea finală a facturii, iar predarea echipamentului vechi se face odată cu primirea celui nou.

Voucherele se acordă de catre AFM pentru achiziționarea produselor electrocasnice din categoria mașinilor de spălat rufe, masinilor de spalat vase, frigiderelor, combinelor, lăzilor frigorifice, aparatelor de aer condiționat si a televizoarelor și au valori între 200 și 500 de lei, în funcție de tipul de aparat cumpărat: 200 de lei pentru mașini de spalat rufe cu eficiență A++, 300 de lei pentru mașini de spalat rufe cu eficiență A+++, 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficiență A++, 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficiență A+++, 300 de lei pentru aparate de aer condiționat cu eficiență A+++ sau A++ la răcire, 300 de lei pentru aparate frigorifice A++ , 400 de lei pentru aparate frigorifice A+++, 200 lei pentru televizoare cu eficienta A si A+ si 400 lei pentru televizoare cu eficienta A++ si A+++.

Cei ce sunt interesați să primească voucherele oferite de AFM prin care își pot cumpăra produse electrocasnice trebuie să știe că schimbul se face în sistem de reducere la achiziția unui aparat nou în schimbul unuia predat.

Implicit, pentru achiziționarea mai multor echipamente cu vouchere de reducere trebuie predate tot atâtea aparate câte sunt cumpărate, cu precizarea că se poate achiziționa prin program un singur produs din fiecare categorie. De exemplu, un client poate cumpăra de la Altex prin programul “Rabla pentru Electrocasnice” o mașină de spălat rufe, o masina de spalat vase, o combină frigorifică, un aparat de aer condiționat sau un televizor, oferind la schimb tot cinci produse vechi.

7. MECANISMUL CAMPANIEI

Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică de pe site-ul www.afm.ro , prin introducerea următoarelor informaţii:

a) datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;

b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide, dacă acestea există;

c) declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

d) acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (AFM) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

e) tipul de EEE care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia (A+++/A++/A), precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării.

Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens, un număr unic al înscrierii şi un cod unic de accesare a înscrierii. Codul unic de accesare a înscrierii este confidenţial, este disponibil doar solicitantului care s-a înscris şi este utilizat în relaţia cu comerciantul pentru identificarea voucherelor.

După înscrierea solicitantului şi primirea unui mesaj de confirmare, AFM procedează la aprobarea finanţării. Lista solicitanţilor aprobaţi se afişează pe pagina de internet a ORGANIZATORULUI (AFM) şi conţine numele şi prenumele persoanelor fizice, localitatea şi judeţul, numărul unic al înscrierii, categoriile de EEE-uri aprobate, eficienţa energetică a acestora şi sumele aferente.

Finanţarea oferita de Ministerul Mediului, prin AFM se acordă sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, cu eficiență energetică clasa A, A++ și A+++, din următoarele categorii:

a) mașini de spălat rufe;

b) masini de spalat vase

c) frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare;

d) aparate de aer condiționat.

e) televizoare

Valoarea voucherului este de:

a) 200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++;

b) 300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A+++;

c) 300 lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A++;

d) 400 lei pentru mașini de spălat vase cu eficiența energetică A+++;

e) 400 lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiența energetică la răcire (A+++/ A++);

f)300lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficiența energetică A++;

g)400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficiența energetică A+++.

h) 200 lei pentru televizoare cu eficiența energetică A și A+;

i) 400 lei pentru televizoare cu eficiența energetică A++ și A+++.

Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament electric și electronic eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat echivalent. Schimbul se face în sistem unu la unu.

Persoana fizică poate achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării unui număr echivalent de echipamente uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie din cele 5 mentionate mai sus.

Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade din valoarea totală a facturii echipamentelor achiziționate prin programul “Rabla pentru Electrocasnice”, iar diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.

Reducerea se scade din pretul produsului achizitionat direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului.

Reducerea se cumuleaza cu alte campanii de reducere de pret, dar nu cu alte reduceri de tip “buy back” existente in magazine pentru produsele electrocasnice.

Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumparatorilor acordate de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor buy-back se face in spatiul comun, in fata domiciliului clientului.

Echipajul de transport nu face instalari pentru produsele noi si respectiv demontari pentru produsele vechi(deseuri).

8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

9. LITIGII SI LEGISLATIE

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

In cazul unor litigii aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane .

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

10. CLAUZE FINALE

Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea „Rabla pentru Electrocasnice” vor fi disponibile in magazinele Media Galaxy si pe www.mediagalaxy.ro .

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Comerciantul participant la program se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

11.2 Comerciantul Participant la program actioneaza in calitate de operator independent conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoane fizice care, dupa inscrierea in Programul “Rabla pentru Electrocasnice” pe site-ul ORGANIZATORULUI (AFM) vin in magazinele Media Galaxy pentru a achizitiona produsele care fac parte din categoriile celor participante, conform Ghidului Programului disponibil pe www.afm.ro .

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu

caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. participarea in calitate de Comerciant Participant la Programul “Rabla pentru Electrocasnice” organizat si finantat de Ministerul Mediului prin AFM, in scopul vanzarii electrocasnicelor noi, mai performante din punct de vedere energetic; in scopul colectarii deseurilor predate;

b. inregistrarea si scaderea valorii voucherelor din pretul de achizitie al echipamentelor noi; facturare corespunzatoare;

c. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorilor participanti, in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele Comerciantului participant (doar cu consimtamantul persoanei vizate);

d. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Comerciantului Participant, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

e. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanei vizate);

f. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, corelarea in evidentele interne a numelor persoanelor fizice/clientilor cu codul unic de accesare a inscierii in Program, validarea voucherelor acordate (obligatia legala a Organizatorului, interes legitim);

g. in vederea incheierii si executarii unui contract (vanzarea produsului participant) pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex Romania SRL in scopul participarii la Campanie/Program, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

h. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;

i. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Comerciantului participant);

j. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Comerciantului participant).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care persoanele vizate/clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Persoanele fizice/clientii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie/Program nu vor fi eligibili sa participe.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Comerciantul Participant la program poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persone imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei/Programului.
 • Altor societati din Grup;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing, daca persoana vizata/clientul si-a dat consimtamantul sa primeasca comunicari comerciale prin e-mail sau alte cai de comunicatie electronica);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • Furnizorii produselor participante la Campanie/Program;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei/Programului vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele persoanelor vizate/clientilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, clientii/participantii inscrisi in Programul “Rabla pentru Electrocasnice” beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12. Lista produselor eligibile in programul Rabla pentru electrocasnice finantat de Ministerul Mediului prin AFM:

CBFRK6192AW4

CBFRK6202EX

CBFCUEF2811

CBFCUEF3311

CBFZRB33103WA

CBFCUAG3311

CBFCN4313

CBFNRK62JSY2B

CBFNRK612ORAW

CBFNRK612ST

CBFNRK6192MR

CBFNRK6192MB

CBFNRK6192MRD

CBFNRK6192MC

CBFNRK612ORAB

CBFKGV36VL32S

CBFKGV36VW32

CBFGBF59PZDZB

CBFGKN16820FX

CBFEN3453MOX

CBFS53620CTX2

CBFBSNF8422OX

CBFORK192BK

CBFORK192CH

CBFORK192C

CBFORK192R

CBFORK192CO

CBFORK192CR

CBFORK192RD

CBFORK192AP

CBFORK192OL

CBFORK192X

CBFORK192O

CBFRK6192EC

CBFSJBA31IHXI2E

CBFSJBA31IEXW2E

CBFSJBA31IHW2E

CBFSJBA31IHDA2E

CBFSJBA31IEXI2E

CBFSJBA31IMXA2E

CBFSJBA31IEWG2E

CBFSJBA31IEBG2E

CBFNRK6192CC4

CBFNRK6192CR4

CBFNRK6192CCR4

CBFNRK6192CBK4

CBFNRK6192CRD4

CBFNRK6192CAP4

CBFNRK6192COL4

CBFRK6192ER

CBFRCNA366E3ZXR

CBFRK6192AC4

CBFRK6192AR4

CBFRK6192ACR4

CBFRK6192ABK4

CBFRK6192ARD4

CBFRK6192AAP4

CBFRK6192AOL4

CBFRB33J3205SA

CBFRB33J3315SA

CBFNRC6192TX

CBFRK6192ERD

CBFRCB53426TX

CBFRCB63326OX

CBFEN3601MOW

CBFEN3601MOX

CBFW7821OOXH

CBFWTNF82OXH

CBFCNEL4813

CBFNRK6202MX

CBFBSFV8122W

CBFGBF60NSFZB

CBFBSNF9782OX

CBFXH8T2OXZH

CBFXH8T2IW

CBFKGV39VW31S

CBFGBP20PZCZS

CBFGBB60PZFZB

CBFKGV39VW31

CBFRB34K6032SS

CBFKGV39VL31S

CBFW9921DOX

CBFRCNA400E3DXB

CBFGKN16220FX

CBFEN3854MOX

CBFCUEF4015

CBFW7921OKAQUA

CBFAK60406NF

CBFRCNA406E3ZXB

CBFAK60406NFMT

CBFMY1014

CBFRCNA366E3ZXB

CBFKGN39LM35

CBFKGN39VW35

CBFKGN39AI35

CBFKGN39XL35

CBFKGN39LR35

CBFKGN39IJ3A

CBFRB37J5215SS

CBFWTNF92OKH

CBFXH9T2ZXOJZV

CBFEN3790MFX

CBFRCB83724MX

CBFRCB63726OX

CBFW5921EOX

CBFW5921COXH

CBFGBB60DSDZS

CBFGBF60PZFZS

CBFS83920CMXF

CBFGBF62PZHZN

CBFRB38R7717S9

CBFRB38J7805SA

CBFGBB62PZJZN

CBFGBB72PZDZN

CBFGBB62DSHZN

CBFRCSA400K30DX

CBFRCSA400K30XB

CBFCNEF4015

CBFRCB63726KX

CBFRCNA400E30ZW

CBFRCNA400K30GW

CBFKGN49XW30

CBFRB41R7837S9

CBFRCNA406E3ZXR

CBFRB41J7235SR

CBFRL4363FBASL

CBFRL4353RBASL

CBFKGN49XI30

CBFENBYH19323FW

CBFGBF548NSDZB

CBFCN158230X

CBFRCNE560E3DXB

CBFGBB548PZQZB

CBFGBB566PZHZN

CBFRCNE560E30XB

CBFKGN56XL30

CBFKGN56AI30

CBFKGN56HI3P

CBFKGV58VL31S

CBFGKN17920FX

CBFSJBA35GHXI2E

CBFRCNE720E30DP

CBFNRKI5182A1

CBFGKNI15720

CBFBRB260176WW

CBFBCHA306E3S

CBFICUNS3324

CBFKIS87AF30

CBFENN2812AOW

CBFBCNA306E3S

CBFNRK6192TX

CBFNRK6193TX

CBFKGE36VW4A

CBFKGE36VL4A

CBFONRK193C

CBFRB33N340NSA

CBFNRK6203TX

CBFKGE39VI4A

CBFKGE39VL4A

CBFXH8T3ZXOJZV

CBFXH8T4ZXOJZV

CBFKGF39SW45

CBFKGF39SB45

CBFW9931DBH

CBFW9931DKS

CBFRB37J500MSA

CBFRB37J546MSA

CBFRB37J546VSA

CBFRB37J501MB1

CBFRCNA406E40XB

CBFWTNF93ZMXH

MSVMY1700

MSVQWHS24F472WE

MSVGS54110W

MSVCDP2L1049W

MSVWSFO3O23PFX

MSVGS54110X

MSVADP522IX

MSVCDP2D1145W

MSVGS62010W

MSVGS62115W

MSVSMS25AW02E

MSVSMS25AW05E

MSVGS62010S

MSVSMS46GI05E

MSVGS62115X

MSVSMS45GI01E

MSVSMS46KI00E

MSVQWHY15F492WE

MSVQWGX13F472WE

MSVSMS46KW00E

MSVDFN28320W

MSVDW60M6040FW

MSVQWGT21F472IE

MSVSMS46KI04E

MSVDEN28320GB

MSVDFN26420W

MSVWFC3C26PW

MSVHFO3T222WG

MSVDFN28422W

MSVLFD11M121B

MSVSMS68MW02E

MSVGNF41823X

MSVDFN28422X

MSVGNF41621X

MSVLFD11M121X

MSVGNF41834X

MSVWFO3T2236PX

MSVSMS68TI01E

MSVDFN28422G

MSVQWGT32F452WE

MSVQWHY24F472AE

MSVCDP3T62DFW

MSVQWGT31R452WE

MSVCDP3T62DFX

MSVESF8586ROX

MSVQWGT31R452IE

MSVCDP2DS62W

MSVGS65160X

MSVESF4660ROW

MSVESL6810RO

MSVSPS46IW07E

MSVCDP2L949W

MSVGS52115W

MSVESF4661ROX

MSVGS52115X

MSVSPS46II07E

MSVWSIC3M27C

MSVADG522IX

MSVDIS26021

MSVSPV46FX00E

MSVSPV66TD00E

MSVSPV66TX00E

MSVGSV41820

MSVADG422IX

MSVSPV66TX01E

MSVDIS26020

MSVGSV41821

MSVGV62010

MSVADG422

MSVGV61010

MSVMY1701

MSVSMV46GX01E

MSVSMV50E60EU

MSVSMV45GX02E

MSVSMV45EX00E

MSVESL5335LO

MSVSMV46KX05E

MSVESL7510RO

MSVESL7540RO

MSVSMV46KX01E

MSVESL5330LO

MSVGV64160

MSVSMV46KX00E

MSVSMV46MX01E

MSVWRIC3C26

MSVWIO3T223PFGE

MSVGNV41621

MSVDSN26420X

MSVGNV41825

MSVDIN26421

MSVWBC3C26PFX

MSVSMV68MD02E

MSVHIO3T1239W

MSVDW60M6050BB

MSVWIO3T321P

MSVESL8345RO

MSVESL8316RO

MSVCDIM2DS62

MSVGV52010

MSVGV54110

MSVESL4582RA

MSVSMI46KS01E

MSVSMI46KS00E

MSVDSN15420X

MSVSMI68MS02E

MSVLLD8M121XEU

MSVFEE62700PM

MSVESI4621LOX

MSVQWHS25F443IE

MSVSPS66TI01E

MSVDFS28131X

MSVFFB53610ZM

MSVESF5512LOW

MSVESF5535LOW

MSVFFB53630ZW

MSVFFB53630ZM

MSVSMS88TI36E

MSVGNF414832X

MSVSMS68PI01E

MSVLTF11M132CEU

MSVQWGT45F444IE

MSVQWGT45F444ID

MSVWKFO3O32PX

MSVDFN39430X

MSVGNF41833X

MSVHFO3C32WOCX

MSVDEN38530WAD

MSVDFN38530DX

MSVQWGT32F452IE

MSVESF8635ROX

MSVFFB93700PM

MSVFFB93706PM

MSVGNF51030XH

MSVGNF51032XH

MSVCDPM3T62PRD

MSVGS66260X

MSVESF4710ROW

MSVESF4710ROX

MSVFFB63400PM

MSVSMV46CX01E

MSVFSK93800P

MSVSMV88TX36E

MSVSMV68IX00E

MSVSMV68IX01E

MSVSMV46FX01E

MSVWIO3T133DEL

MSVSMV68MX04E

MSVGNV41934

MSVSME68TX06E

MSVSMV68TX06E

MSVCDI3DS52D

MSVESL8820RA

MSVGV64161

MSVGV60ORAB

MSVGV66262

MSVCDIM3T623PR

MSVGV60ORAW

MSVCDIM3DS62D

MSVGV67260

MSVESL4655RO

MSVFSE83400P

MSVFEE53600ZM

MSVESI5545LOX

MSVESI5550LOX

MSVSMI88TS36E

MSVGNI41821X

MSVSMI68TS06E

MSVESI8730RAX

MSVESI8550ROX

MSVFEE63400PM

MTV28TK410VPZ

MTV28TK410WZ

MTV20MT48DFPZ

MTV24MT46D

MTV24MT48DF

MTV24MT49S

MTV24TK410V

MTV28MT49S

MTV29MT49VF

MTV24MT49DFPZ

MTV28TK410VPZ

MTV28TK410WZ

CBFCBNPES5758

CBFGBB92STAXP

CBFGBB72MCEFN

CBFGBB92MCAXP

CBFGBB72SADXN

CBFKGE49VI4A

CBFKGF56PI40

CBFKGF56SB40

CBFKGE58DI40

CBFONRK193R

CBFONRK193CO

FRGRI5182A1

FRGKIR21AF30

FRGRB6152BW

FRGORB152AP

FRGOBRB153BL

FRGORB152BL

FRGORB152CO

FRGORB152CH

FRGORB152CR

FRGORB152X

FRGORB152BK

FRGORB152O

FRGORB152RD

FRGORB152OL

FRGORB152C

FRGORB152R

FRGKSV33VW3P

FRGKSV36AI3P

FRGKSV36BI3P

FRGR6192FW

FRGR6192LX

FRGR6192LW

FRGR6192FX

FRGKPESF4220

FRGKP4220

FRDERF4116AOX

FRGKUL15A65

FRGKIR31AF30

FRGKIR41AF30

FRGKIL52AF30

FRGKIR81AF30

FRDIK3520

FRGOBRB153R

FRDCTNEF5215

FRDCTPSL2541

CBFRDB72721AX

FRDCTPSL2921

FRDCTP2921

FRDRDSA310M30XB

FRDAD6310

FRDAD6310MT

FRDKDN46VI30

FRDRDNE455K30ZXB

FRDGTB583PZHZD

FRDRT50K6335SL

FRDRDNE505E3ZXB

FRDGTB744PZHZD

FRDGTF744PZPZD

FRDGTF744BLPZD

FRDSJXG640MWH

FRDSJXG640MSL

FRDSJXG640MBE

FRDSJXG640MBK

FRDRDNE535E3DXB

FRDGDN17920FX

FRDSJXG690MBE

FRDSJXG690MWH

FRDSJXG690MSL

FRDSJXG690MBK

FRDRT58K7105SL

FRDGTF916PZPZD

FRDSJXG740GSL

FRDSJXG740GBK

FRDSJX300SL

SBSSJEX770FSL

SBSSJFS820VSL

SBSSJFS820VBK

SBSSJEX820FWH

SBSSJEX820FSL

SBSSJEX820FBE

SBSSJSX830FWH

SBSSJWX830FWH

SBSSJWX830FBK

SBSSJPX830FSL

SBSSJPX830FBE

SBSSJSX830FBK

SBSGSBS14620XWF

SBSGN1603130PT

SBSGN163130ZGB

SBSRF56J9041SR

SBSNRS9182MX

SBSGSX961NSAZ

SBSGSJ961NEBZ

SBSGSX960MTAZ

SBSNRS9182VX

SBSNRS9182VB

SBSGN162431ZX

SBSRS68N8321S9

SBSESF7212

SBSGQN1112X

LZFHS22453

LZFHS22953

LZFHS23753

CGLFNI5182A1

CGLGSN33VW3P

CGLGSN36AI3P

CGLGSN36BI3P

CBFFN6192PX

CGLEUF2704AOW

CGLGN4113

CGLSJS1212E2WEU

CGLGIV11AF30

CGLGIV21AF30

CGLGN5215

MSFWRE6512BAW

MSFGWN37230S

MSFWRE7512XAW

MSFWKY71033PTLY

MSTTDLR70210

MSFAPL61012BDW1

MSFAPL81012BDW3

MSFIWC81283

MSFAPL71222BDW3

MSFAPL71012BDW0

MSFIWSNE61253

MSFAPL81022BDW0

MSFAPL71222BDW0

MSFWP70S3

MSFFWG71284W

MSFWRE6512BWW

MSFGWN48430

MSFWTV8633XS0

MSFWMY81483LMB1

MSFWTV8744XW0

MSFAPL81232XLW3

MSFAPL61022BDW0

MSFESHFA7103W3E

MSFFWSG61053W

MSFESGFB8104W3E

MSFWW80J5345FW

MSFF2J5WN7S

MSFMY1503

MSFWTV9632X0

MSFAPL51011BDW3

MSFFWSG71283W

MSTEWT1262IFW

MSFF2J5HY4W

MSFBWA71252

MSFAPL61222BDW3

MSFWRE6532ZWBW

MSTLTX7E273E

MSTBTWE71253P

MSFBWE81284XW

MSFWW90K44305W

MSTTDLR65210

MSFWW70J4273MW

MSFBWSA61053

MSFESHFA7123W2E

MSTEWT1266ELW

MSFWAN24060BY

MSFAB81222XLW5

MSFFWG81284W

MSFBWE91484XWS

MSFWW80K44305W

MSFFWG81296WS

MSFF2J5WN4W

MSFFWSD81283WS

MSFFWG91484W

MSFFH4U2VFN3

MSFFWL61052W

MSFF4J5TN7S

MSFWTV9612XS

MSFESGFB7143W3E

MSFWRE6632ZSBS

MSFF4J5TN4W

MSFEW6S426W

MSFF4J6VY2W

MSFFSCR90425

MSFFWSG71253W

MSFWRE6532ZSBS

MSFFWF71253W

MSTEWT1276ELW

MSFL7FBE48S

MSFFWD91496WS

MSFAPL81222XLW3

MSFF2J7HY1W

MSFGWN48442C

MSFWW70K5210UW

MSTTDLR60112

MSFMY1502

MSFWEI823

MSFWE723

MSFF4J6TY8S

MSFWE60S3

MSFEW6F428WU

MSFMY1504

MSFWW70J5246FX

MSFWW70M644OPW

MSFL6FBG41S

MSFWMY71443LB2

MSFNM11845WSA

MSFWA824

MSFWE823

MSFWKY71233LSY

MSFESHFB8143W3E

MSFWTV8734XS0

MSFF4J7TY1W

MSFBWE71253

MSFWEI843

MSFWW90K6414QX

MSFWITV8712X0W

MSFL6FEG49S

MSFEW6S347S

MSFFSCR70211

MSFWW60J4060LW

MSFWAT28460BY

MSFF4J7VY2S

MSFWTV8744XDW

MSFEWSD61252

MSFWW80K5410UW

MSFWW90M644OPX

MSTBTWA61053

MSFWKY71233PTLY

MSFGWN59673C

MSFMY1507

MSFL8FEC68S

MSFWAN28261BY

MSFWP62S3

MSFWAT28461ME

MSFFWL71052W

MSFWE62S3

MSFWTV8734XCM

MSFAPL71222XLAB

MSFEW6S426BI

MSFWTV9734XS0

MSFF4J7JY2W

MSFWW70K42106W

MSFWW70J5446FX

MSFWW70J5545FW

MSFWITC7612B0W

MSFNM11744WWA

MSFW8503

MSFWE72S3

MSFWW90M644OBW

MSFWW60J3280LW1

MSFEW7F249S

MSFWW70K5410UW

MSFF0J6WY1W

MSFGWN49442STC

MSFWE703

MSFWTE12744XWD

MSFEW6S506W

MSFF0J5NY3W

MSFW8723

MSFWEI64S3

MSFWAT28690BY

MSFESHFH714AW3E

MSFWTE10744XW0

MSFWW10M86INOA

MSFW6503S

MSFWA72S3

MSFWLL24260BY

MSFESGFD8104WEE

MSFESGFD814QI3E

MSFESHFH814AW3E

MSFEW6S406BX

MSFGWN59651H

MSFMY1506

MSFMY1508

MSFW8544N-I

MSFWAY32891EU

MSFWTV9744XW0

MSFWW70J3283KW1

MSFWW80J5545FW

MSFWS62SY2B

MSFAQS73D29B

MSFEW7F348W

MSFEW8F248B

MSFL7FEC41S

MSFW7723

MSFWAN20161BY

MSFWAN24261BY

MSFWAT24360BY

MSFWAW24460EU

MSFWAW32640EU

MSFWE64S3

MSFWE74S3

MSFWEI62S3

MSFWTV9744XWAT

MSFWW70M644OPX

MSFESGFB6102W3E

MSFESHFA6102W3E

MSFAQ105D49DB

MSFCSS14102D3S

MSFESHFH814QW3E

MSFL9FEA69S

MSFRPG846DD

MSFWAN24260BY

MSFWS846LN

MSFWW80J3283KW

MSFWW80K5210VW

MSFWW80K7415OW

MSFEWG147540W

MSFW98F65

MSFWA74SY2B

MSFBWM4137PH6

MSFEWS31064NU

MSFRSSG603B

MSFW6723IS

MSFWMSF622

MSFWS74S4N

MSFAPL71012BDWU

MSFAQ83D29B

MSFAWG1212PRO

MSFEW8F148B

MSFGVS158TH3S

MSFGVS158TWHC3

MSFWA704

MSFWA926

MSFWA946

MSFWAB24262BY

MSFWAN20162BY

MSFWAN20261BY

MSFWEI843B

MSFWS168LNST

MSFWW80J5446FX

MSTITWE71252

MSFCBWM814D-S

MSFAFD6000A++

MSFAPL71022BDW0

MSFEWS1276CI

MSFEWS31276SU

MSFF4J6TY0W

MSFGVS1410TWC3

MSFNLLCD946GSA

MSFW6222/S

MSFW6523S

MSFW7543LR

MSFWAW28590BY

MSFWF60F4E0W0W

MSFWTV9744XDW

MSFWW90J5446EW

MSFAPL61222BDAB

MSFAWS71400

MSFCB5000A

MSFCS41272D3

MSFCSS41272D3

MSFCSS41382D3

MSFEWS31264SU

MSFEWS31274SA

MSFEWS31274SU

MSFFMSF702B

MSFFWSD61253W

MSFW6202/S

MSFWKY71033LSY

MSFWMSD723B

MSFWMSD723S

MSFWTE7602B0

MSFWW60J3083LW1

MSFAWO62012

MSFAWOC70100

MSFAWOC7540S

MSFBWM1410PH7B

MSFBWM149PH7-1

MSFBWM1610PH7

MSFCS1482D3-S

MSFEF7100APLUS

MSFESGFB9123W3E

MSFESGFD9104W3E

MSFESHFH014AW3E

MSFESHFH914AW3E

MSFEW6F328W

MSFEW6S427W

MSFEW8F228S

MSFEWF1287EMW

MSFEWF1487HDW2

MSFF12B8QDA

MSFF12C3QD

MSFF2J5QN3W

MSFFDLR70220S

MSFFMG723MB

MSFGS1493DH3

MSFGVS1510TWHC3

MSFGVS159TWHC3

MSFGWN58482C

MSFIWE61051

MSFMY1500

MSFRSG703K

MSFRSG724JA

MSFRSG744JK

MSFW7443LA

MSFW8723I

MSFW9564PI

MSFWAN24161BY

MSFWAW28560EU

MSFWEI72S3

MSFWEI843A

MSFWEI843R

MSFWMD722B

MSFWP60S3

MSFWP703

MSFWP72S3

MSFWRE7512XAWU

MSFWS947LN

MSFWTC6733XS0

MSFWTE10744XWAT

MSFWTV8734XC0M

MSFXWE71252

MSTAWE66710

MSTCSTG362DS

MSTCSTG372DS

MSTCSTG384DS

MSTCVSTG382DM

MSTEVOT10071D

MSTEWT1262IDW

MSTEWT1376HGW

MSTITWA51052

MSTL78370TLE

MSTWMTL602

MSTWTLS70912

MSFAPL61012BDW0

MSFWTV6502B0

AERBRVPF120

AERA1218FA

AERBRVPF090

AERGRVPI120

AERSPIW312L

AERA1218LRW

AERS12EQ

AERVAI1219FJMRW

AERA0918FJBKW

AERA0918DAW

AERVAI-A1218FV

AERA0918FJMRW

AERA1218DAW

AERA1818LRW

AERS18EQ

AERS09EQ

AERAC12BQNSJ

AERA1818FC

AERA2418FC

AERVAIA1219JDW

AERVAIA1819JDW

AERAM09BP

AERBEVPI180

AERP09EN

AERAC18BQNSK

AERSPIW309L

AERBEVPI240

AERA1218FJMRW

AERVAIA0919JDW

AERBPEU09

AERVAI0919FJMRW

AERAC12SQNS

AERP24EN

AERS24EQNSK

AERA0918FA

AERA0918LRW

AERAC24BQNSK

AERBPEU120

AERVAIA2419JDW

AERA1218FJBKW

AERA1818FA

AERBINA090

AERKAS26NDCINV

AERQHC009DSA

AERSPIW309A2WF

AERSPIW318A2WF

AER090BDEU091

AER38QHC009DS

AER38QHC012DS

AERA0918FC

AERA0918FJSVW

AERA09LL

AERA09RKNSB

AERA1218FC

AERA1218FJSVW

AERA12RKNSB

AERAC09BQNSJ

AERAC09SQNSJ

AERAC18SQNSK

AERAHW12IG3

AERAM12BP

AERAMD0251

AERAMD3551

AERAR09FSFTKWQN

AERAR09HSSDBWKN

AERAR09HSSFAWK

AERAR09JSFNCWKN

AERAR12JSFNCWKN

AERAR18FSFTJWQN

AERAR18HSFNCW

AERAUX-12KSUE

AERBDEU240

AERBDIN120

AERBHIN090

AERBHIN120

AERBINA120

AERBINA180

AERBINA240

AERBXEU180

AEREXI09HJIW

AEREXI12HJIW

AEREXI18HJIW

AEREXI22HJIW

AERGIN120

AERH09APNSM

AERH12AKNSM

AERH12APNSM

AERKAS35NDCINV

AERKAS53DCINVF0

AERKAS53NDCINV

AERMSUMAAU09HR

AERMSUMAAU12HR

AERP12EN

AERP18EN

AERQHC012DSA

AERQHC018DSA

AERQHC024DSA

AERSPIW312A2WF

AERSPIW318L

AERSPIW418

AERSPIW422

AERTW12IT

AERVAI-A0917FA

AERVAI-A0917FIW

AERVAI-A0917FJW

AERVAI-A0918FV

AERVAIA0919FA

AERVAI-A1217FJW

AERVAIA1219FA

AERVAI-A12FI

AERVAI-A1817FA

AERVAI-A2417FA

AERVAI-T0909JA

AERVAI-T0912JA

AERVAIT09LCBK

AERVAI-T09LCSV

AERVAI-T12LCBK

AERVAIT12LCSV

AERA2418FA

UHDKD43XG7096
UHDKD49XG7077
UHDKD49XG7096
UHDKD55AG9
UHDKD55XG7005
UHDKD55XG7077
UHDKD65AG9
UHDKD65XG7096
UHDKD65XG8577
UHDKD77AG9
UHDKD85XG8596
UHDKD85XG9505
UHDKD85ZG9

UHDLC40UI7352E
UHDLC50UI7422E
UHDTX43FX620E
UHDUE40KU6072
UHDUE40MU6122
UHDUE40MU6172
UHDUE40NU7122KX
UHD43ATC5000U
UHD43HK6000
UHD43PUS652312
UHD43PUS655412
UHD43PUS730312
UHD43PUS730412
UHD43UJ6307
UHD43UK6200PLA
UHD43UK6400PLF
UHD43UK6950PLB
UHD43UM7390PLC
UHD43UM7400PLB
UHD43UM7450PLA
UHD43UM7600PLB
UHDKD43XE7005B
UHDKD43XE7077S
UHDKD43XE8005BA
UHDKD43XF7005BA
UHDKD43XF7077SA
UHDKD43XF7596BA
UHDKD43XF8096BA
UHDKD43XF8505BA
UHDKD43XG7077
UHDKD43XG7096
UHDKD43XG8096
UHDKD43XG8396
UHDQE43Q60RA
UHDUE43NU7022KX
UHDUE43NU7092UX
UHDUE43NU7122KX
UHDUE43NU7192UX
UHDUE43NU7472UX
UHDUE43RU7102
UHDUE43RU7172U
UHDUE43RU7472U
UHD49ATC5000U
UHD49HK6000
UHD49HK6W64
UHD49PUS8303
UHD49PUS8503
UHD49SK8100PLA
UHD49SK8500
UHD49SM8200PLA
UHD49SM8600PLA
UHD49SM9000PLA
UHD49UK6200PLA
UHD49UK7550MLA
UHD49UM7400PLB
UHD50HK5000
UHD50PUH6400-88
UHD50PUS6162
UHD50PUS620312
UHD50PUS6523
UHD50PUS7303
UHD50PUS730412
UHD50PUS880412
UHD50UK6470PLC
UHD50UK6950PLB
UHD50UM7450PLA
UHD50UM7600PLB
UHD55HK4W64A
UHD55HK6000
UHD55OLED80312
UHD55PUS6523
UHD55PUS6703
UHD55PUS7303
UHD55PUS730412
UHD55PUS750412
UHD55PUS8303
UHD55PUS8503
UHD55PUS880412
UHD55SK8100PLA
UHD55SK8500PLA
UHD55SM8200PLA
UHD55SM8600PLA
UHD55SM9010PLA
UHD55UK6200PLA
UHD55UK6400PLF
UHD55UK6950PLB
UHD55UK7550MLA
UHD55UM7400PLB
UHDKD49XF7005BA
UHDKD49XF7077SA
UHDKD49XF7596BA
UHDKD49XF8096BA
UHDKD49XF8505BA
UHDKD49XF8577SA
UHDKD49XF9005BA
UHDKD49XG7077
UHDKD49XG7096
UHDKD49XG8096
UHDKD49XG8377
UHDKD49XG8396
UHDKD49XG9005
UHDKD55AF8BAEP
UHDKD55AF9BAEP
UHDKD55AG8
UHDKD55AG9
UHDKD55XE7077S
UHDKD55XF7005BA
UHDKD55XF7077SA
UHDKD55XF7596BA
UHDKD55XF8096BA
UHDKD55XF8505BA
UHDKD55XF8577SA
UHDKD55XF9005BA
UHDKD55XG8196
UHDKD55XG8505
UHDKD55XG8577
UHDKD55XG9505
UHDLC49CUG8052
UHDLC49UI7352E
UHDLC49UI8652E
UHDLC55CUF8472
UHDLC55UI7352E
UHDLC55UI8652E
UHDOLED55B8PLA
UHDOLED55C8PLA
UHDOLED55C9P
UHDOLED55E8PLA
UHDOLED65E8PLA
UHDQE49Q60RA
UHDQE49Q67RA
UHDQE49Q6FNATXX
UHDQE49Q70RA
UHDQE55Q60RA
UHDQE55Q67RA
UHDQE55Q6FNATXX
UHDQE55Q70RA
UHDQE55Q7FAM
UHDQE55Q7FNATXXH
UHDQE55Q85RA
UHDQE55Q8CAM
UHDQE55Q8CNATXXH
UHDQE55Q8FNATX
UHDQE55Q90RA
UHDQE55Q9FNATXXH
UHDTX49EX610E
UHDTX49FX550E
UHDTX49FX620E
UHDTX49FX700E
UHDTX49FX740E
UHDTX50EX700E
UHDTX55EX610E
UHDTX55FX620E
UHDTX55FX700E
UHDTX55FX740E
UHDTX55FX780E
UHDTX55FZ800E
UHDTX55FZ950E
UHDUE49MU6272
UHDUE49NU7172UX
UHDUE49NU7372UX
UHDUE49NU8072TXXH
UHDUE49RU7302
UHDUE49RU7372U
UHDUE49RU8002U
UHDUE50MU6172
UHDUE50NU7092U
UHDUE50NU7472UX
UHDUE50RU7102
UHDUE50RU7172U
UHDUE50RU7412
UHDUE50RU7472U
UHDUE55MU6172
UHDUE55MU7072
UHDUE55NU7093
UHDUE55NU7172UXXH
UHDUE55NU7372UX
UHDUE55NU7472UX
UHDUE55NU7672UX
UHDUE55NU8072TXXH
UHDUE55NU8502TXXH
UHDUE55RU7172U
UHDUE55RU7372U
UHDUE55RU7472U
UHDUE58RU7172U
LED65UB980V
UHD60UJ634V
UHD60UK6200PLA
UHD65OLED87312
UHD65PUS652312
UHD65PUS655412
UHD65PUS730312
UHD65SK8500PLA
UHD65SK9500
UHD65SM8200PLA
UHD65SM8600PLA
UHD65SM9010PLA
UHD65SM9800PLA
UHD65UK6100
UHD65UK6950PLB
UHDKD60XF8305BAEP
UHDKD65AF8BAEP
UHDKD65AF9BAEP
UHDKD65AG8
UHDKD65AG9
UHDKD65XD7505B
UHDKD65XE7005B
UHDKD65XF7096BA
UHDKD65XF7596BA
UHDKD65XF8505BA
UHDKD65XF8577SA
UHDKD65XF9005BA
UHDKD65XG8196
UHDKD65XG8505
UHDKD65XG8577
UHDKD65XG9505
UHDOLED65B8PLA
UHDOLED65C8
UHDOLED65C9P
UHDOLED65E9P
UHDOLED65W8
UHDQE65Q60RA
UHDQE65Q6FNATX
UHDQE65Q70RA
UHDQE65Q7FNATXXH
UHDQE65Q80RA
UHDQE65Q85RA
UHDQE65Q8CAM
UHDQE65Q8CNATXXH
UHDQE65Q8FNATX
UHDQE65Q90RA
UHDQE65Q9FNATXXH
UHDTX65FX620E
UHDTX65FX700E
UHDTX65FX740E
UHDTX65FX780E
UHDTX65FZ800E
UHDUE65MU6172
UHDUE65MU6272
UHDUE65MU8002
UHDUE65MU9002
UHDUE65NU7022KX
UHDUE65NU7172UXXH
UHDUE65NU7372UXXH
UHDUE65NU7472UXXH
UHDUE65NU7672UXXH
UHDUE65NU8072TXXH
UHDUE65NU8502TXXH
UHDUE65RU7172U
UHDUE65RU7372U
UHDUE65RU7472U
UHDUQE65Q900RA
UHD70UK6950
UHD75SK8100PLA
UHDKD75XG8096
UHDKD75XG8596
UHDKD75XG9505
UHDKD77AG9
UHDOLED77C9P
UHDOLED77W9PLA
UHDQE75Q60RA
UHDQE75Q6FNATXX
UHDQE75Q70RA
UHDQE75Q7FNATXXH
UHDQE75Q85RA
UHDQE75Q900RATX
UHDQE75Q90RA
UHDQE75Q9FNATXXH
UHDTX75FX780E
UHDUE75NU7172UXXH
UHDUE75NU8002TXXH
UHDUE75RU7172
UHDKD85XG8596
UHDKD85XG9505
UHDOLED77C8
UHDQE82Q60RA
LEDV19CK600
LED22100
LED24100
LED24ATC5000F
LED24HE1000
LED24PFT4022
LEDLC24CHF4012E
LEDLC24CHG5112E
LEDLC24CHG6132E
LEDV24CD06
LEDV24E24Z1
LEDV24EZ1T
LEDUE28J4100
LEDV28CK600
LED32100
LED32277
LED32ATC5000H
LED32HB4C01
LED32HE1000
LED32HE3000
LED32LJ510U
LED32LK500BPLA
LED32LK510BPLD
LED32LM550BPLB
LED32PFS4132
LED32PFS5603
LED32PHS450312
LED32PHT4112-12
LED32PHT4203
LED32PHT450312
LED32S400K
LED32T319SH
LEDLC32HI3122E
LEDUE32J5100
LEDUE32M4002A
LEDUE32N4002
LEDV32CD3A
LEDV32CK600
LEDV32TD1210
LEDV32VHDR
LED40277
LED40ATC5000F
LED40PFT4101-12
LEDLC40FI3012
LEDLC40FI3122
LEDLH43PHFPMGCEN
LEDV39CN06
LEDV40E19N
LED43LK5100PLA
LED43PFT4112
LED43PFT420312
LED43T319BF
LED43T319SF
LEDV48CN06
LEDTX50A300E
LED24HE2000
LEDV24E28S
LEDV24V287S
LED32200
LED32HB4T61
LED32HE2000
LED32HE4000
LED32LJ610V
LED32LK6100PLB
LED32LK610BPLB
LED32LM6300PLA
LED32LM630BPLA
LED32PFH5500-88
LED32PFS582312
LEDKDL32WE610B
LEDKDL32WE615
LEDLC32HI5122E
LEDUE32J4500
LEDUE32J4510
LEDUE32J5200
LEDUE32M5602A
LEDUE32N5372
LEDV32TD1200
LED40HB6T62K
LED40HE4001
LED43200
LEDKDL40WE660B
LEDKDL40WE665
LEDLC40FI5122E
LEDV40TD1200
LEDV40V289S
LED40T319SFS
LED43LJ594V
LED43LK5900PLA
LED49200
LEDKDL48WD650B
LEDKDL49WE660B
LEDV48V289S
LED43PFT550312
LED48HB6W62A
LED49HE4000
LED49LH630V
LED49S367BFS
LEDTX50CS520E
LEDUE55K5672S
LEDUE55M6302A
LEDKDL43W807C
LEDKDL50WF660BA
LEDKDL50WF665

LEDE22TD1280

LEDV24E24Z1

LEDV24EZ1T

LEDE32TD1280

LEDV24E28S

LEDE32TD1280S

13 - CONDITII GENERALE

13.1. Campania/Programul inceteaza de drept la data implinirii termenului sau la decizia Organizatorului (AFM) care poate reduce sau inceta durata Programului “Rabla pentru Electrocasnice”, aceste modificari vor aparea pe site-ul Organizatorului (AFM), www.afm.ro, iar noi in calitate de Comerciant Participant va vom anunta acest lucru prin actualizarea prezentului Regulament.

13.2. Comerciantul Participant isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de functionare a Campaniei/Programului, care incalca prezentul Regulament, care nu respecta conditiile de validitate si validare vouchere; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

13.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie aferenta Programului AFM ”Rabla pentru Electrocasnice” nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Comerciantului Participant, din cauza fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei/Programului, Comerciantul Participant va aduce la cunostinta Organizatorului aceasta situatie si va informa clientii asupra aspectelor perturbatoare. In situatia in care Campania/Programul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei/Programului,iar acest lucru va fi anuntat oficial de Organizator (AFM), se va face un anunt de informare pe site-ul mediagalaxy.ro si in magazinele Media Galaxy.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Comerciantul Participant nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie/ inscrierii in Program pe site-ul AFM.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Comerciantul participant la program, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, in conditile de participare si conform regulilor descrise de Organizator (AFM).

15 DISPOZITII FINALE

15.1. Prin participarea la Campania/Programul “Rabla pentru Electrocasnice” finantata de Ministerul Mediului prin AFM, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

15.2. Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania/Programul AFM.

15.3. Comerciantul Participant la program isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei/ Programului.

15.5. Comerciantul Participant la program nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens in momentul accesarii aplicatiei Ministerului Mediului la adresa www.afm.ro . Inregistrarea participantilor este o etapa esentiala, Organizatorul (AFM) fiind singurul in masura sa emita si sa valideze voucherul.

15.6. Eventualele neintelegeri aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii la Campanie/Program se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15.7. Regulamentul campaniei detaliaza conditiile de participare si validare instituite de Ministerul Mediului prin AFM, urmeaza Ghidul Programului “Rabla pentru Electrocasnice” si informeaza asupra condiitor cumpararii produselor electrocasnice mai eficiente din punct de vedere energetic din magazinele Media Galaxy si inlocuirii celor vechi in urma decontarii voucherelor, calitatea de ORGANIZATOR avand-o Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

Regulamentul este afisat si disponibil in magazinele Media Galaxy si pe mediagalaxy.ro pe toata Perioada Campaniei/Programului “Rabla pentru Electrocasnice”.

16. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti al ALTEX Romania S.R.L. la numarul de telefon: 021.9196.

Altex Romania S.R.L.

Comerciant Participant

la Programul “Rabla pentru Electrocasnice”

finantat si organizat de Ministerul Mediului prin AFM (Administratia Fondului pentru Mediu)

2019