UPDATE

Având în vedere numărul record de comenzi pentru PlayStation 5 și pentru a menține un echilibru în ceea ce privește șansele de câștig, vom sista procesul de înscrieri în cadrul campaniei “Rezervă-ți locul în marea tombola PS5", mâine, 21 noiembrie, începand cu la ora 17.00. Anunțarea câștigătorilor se va realiza, conform regulamentului campaniei, pe 25 noiembrie.

- Regulament de organizare -

Campania “Rezerva-ti locul în marea tombola PS5“

1. Descrierea campaniei:

Campania “Rezerva-ti locul în marea tombola PS5“ desfasurata in perioada 19 - 24 noiembrie 2020, este organizata de S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., denumit in continuare “Altex” sau “Organizator” cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de Domnul Florin David, in calitate de Mandatar.

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

2. Eligibilitate:

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, care detine un cont de utilizator inregistrat pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro .

3. Perioada si locatia campaniei:

Campania se desfasoara exclusiv online pe www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

Perioada de desfasurare a Campaniei: incepand cu data de 19 noiembrie, pana pe data de 24 noiembrie 2020, ora 23:59.

4. Conditii generale:

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii, datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament in orice moment, prin act aditional, care va fi publicat intr-un anunt oficial la locatia Campaniei.

5. Mecanismul Campaniei:

In perioada 19 - 24 noiembrie 2020, ora 23:59, pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro se va desfasura campania “Rezerva-ti locul în marea tombola PS5“.

Se vor organiza doua trageri la sorti, dupa cum urmeaza:

• una pentru consola PlayStation 5 - versiune digitala CNSPS51TBDGT

• una pentru PlayStation 5 - versiune Blue Ray CNSPS51TB.

Persoana eligibila conform art.2 poate participa la una sau la ambele trageri la sorti, o singura data, de pe un cont inregistrat pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro .

In cadrul campaniei, participantii isi pot castiga dreptul de a cumpăra noua consola PlayStation 5 (versiunea digitala CNSPS51TBDGT - sau versiunea Blue Ray CNSPS51TB - in functie de produsul pentru care opteaza) de pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro prin tragere la sorti.

Campania “Rezerva-ti locul în marea tombola PS5“ se desfasoara in perioada 19 - 24 noiembrie 2020, pana la maximum ora 23:59.

Participantii se pot inregistra la tragerile la sorti prin inscrierea numelui, prenumelui, adresei valide de e-mail, nr. de telefon, codului produsului si achitarea integrala a pretului consolei, în avans.

Extragerile vor avea loc in data de 25 noiembrie 2020 si vor fi efectuate de reprezentanti ai organizatorului, prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro , in baza prezentului regulament autentificat notarial.

Extragerile pentru versiunea digitala CNSPS51TBDGT si versiunea Blue Ray CNSPS51TB se vor efectua aleatoriu din lista participantilor eligibili (care au parcurs etapele inscrierii si au furnizat datele necesare identificarii si alocarii consolei PlayStation 5 achizitionata).

Pentru protectia datelor cu caracter personal ale participantilor, se vor aloca numere de participare care corespund fiecarui participant inregistrat, fara a se incarca in platforma www.tragerilasorti.ro , date si informatii cu caracter personal. Verificarea corespondentei dintre numarul de participare alocat si datele de identificare ale participantului, se va face manual de catre un reprezentant desemnat.

Castigatorii vor fi contactati prin email/telefon, in termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea extragerii, pe adresa/nr.telefon inregistrate in contul de utilizator; acestora li se vor solicita informatii suplimentare necesare livrarii produsului.

Se vor livra strict produsele care au fost achitate initial, respectiv noua consola PlayStation 5 (versiunea digitala CNSPS51TBDGT sau versiunea Blue Ray CNSPS51TB) - in functie de produsul pentru care opteaza.

Termenul maxim de livrare este de 3 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor.

In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga dreptul de a cumpara o singura consola PlayStation 5 (versiunea digitala CNSPS51TBDGT sau versiunea Blue Ray CNSPS51TB) - in functie de produsul pentru care opteaza.

Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta campanie, cu exceptia cheltuielilor normale (tarife de internet – accesare site pentru plasare si plata comanda online, costuri electricitate, tarife servicii de telefonie mobile, etc) ocazionate de actiunea de inscriere/ participare si plata in avans a consolei PlayStation 5 ca drept de inscriere/ participare.

Clientii care au participat la aceasta campanie si au achizitionat in avans consola PlayStation 5, dar nu au fost extrasi drept castigatori, vor primi banii inapoi in termen de 3 zile lucratoare.

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de dreptul de a achizitiona noua consola PlayStation 5 sau in cazul imposibilitatii validarii lor, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi consola PlayStation 5 (versiunea digitala CNSPS51TBDGT sau versiunea Blue Ray CNSPS51TB - in functie de produsul pentru care opteaza) si li se vor restitui sumele achitate in avans.

6. Limitarea raspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

7. Legislatie si litigii :

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

8. Regulamentul Campaniei :

Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet a campaniei pe www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro si la sediul Organizatorului, din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania .

9. Forta majora:

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10. Incetarea campaniei:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu minim 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11. Protectia datelor cu caracter personal:

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie prin furnizarea datelor personale si a informatiilor comerciale care dovedesc achizitia.

Datele personale prelucrate sunt numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon

Pentru protectia datelor cu caracter personal ale participantilor, extragerea se va face pe baza id-ului de comandă (care este unic) pe platforma https://www.tragerilasorti.ro/.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

- organizarea si desfasurarea Campaniei;

- validarea castigatorilor si livrarea produsului achitat in avans, catre castigatori;

- utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu etapele campaniei;

- pentru oferte comerciale distincte, care nu fac obiectul prezentei campanii (consimtamantul persoanelor vizate);

- plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

- in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie (de achizitie a produsului participant), solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;

- punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Castigatorilor li se va solicita de catre Organizator sa confirme ca numele, adresa si numarul de telefon, date necesare livrarii consolei PlayStation 5 achizitionate, sunt cele ale contului de client. In momentul livrarii consolei PlayStation 5 achizitionate, castigatorilor li se va solicita semnarea unui proces verbal care va contine numele, prenumele, ale acestora.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

 Altor societati din Grup;

 Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;

 Furnizori de servicii de curierat;

 Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;

 Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

 Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

 In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

 In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

 In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12. Temeiul legal:

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Redactat de parte, procesat şi autentificat de Societatea Profesională Notarială Mardare-Pop Andreia şi Crângureanu Steriana Ştefania, cu sediul în Voluntari, Bld. Eroilor nr. 13, et. 1, jud. Ilfov într-un exemplar original şi patru duplicate.

Organizator

Altex ROMANIA S.R.L.

Florin David

Mandatar