Regulamentul campaniei offline si online

”Batem orice pret online si offline”

Art.1. ORGANIZATOR:

1.1. ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etajele 9 si 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD-SMCC, reprezentata legal prin Dl. Dan Ostahie, in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

Art.2. OBIECTUL REGULAMENTULUI:

Clientii magazinelor Media Galaxy din Romania si ai platformei de comert online www.mediagalaxy.ro,  beneficiaza de clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de magazine situate in acelasi oras, cu acelasi obiect de activitate, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare sau practicat de platformele de vânzare online ale magazinelor cu acelasi obiect de activitate.

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

 

Art.3. DEFINIRE TERMENI:

3.1. Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului Media Galaxy sa obtina de la acesta, produse, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte entitati comerciale.

3.2. Obiectul promotiei – rambursarea diferentei dintre pretul platit pentru un produs achizitionat de la unul dintre magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro  si pretul mai mic practicat in magazinele (offline sau online) cu acelasi obiect de activitate, conform art.3.4 si 3.5., pentru acelasi produs si in aceleasi conditii de comercializare.

3.3. Client eligibil - clientul este eligibil pentru rambursarea diferentei de pret daca a achizitionat si platit produse: de pe site-ul https://mediagalaxy.ro  avand creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii sau din magazinele Media Galaxy din teritoriu, cu tranzactii autentificate. Autentificarea clientilor se face la casa de marcat prin oferirea unui numar de telefon valid si alocarea vanzarii pe un client existent. In cazul in care nu se identifica un client, angajatul din magazin creeaza unul in sistemele interne.

3.4. Magazine cu acelasi obiect de activitate – – magazinele din acelasi oras care comercializeaza produse electronice, electrocasnice, IT, comunicatii si divertisment, cu sediul social in Romania, care nu se afla in procedura generala de insolventa sau in faliment.

3.5. Platforme de vânzare online cu acelasi obiect de activitate – site-ul unui magazin sau retea de magazine care comercializeaza produse electronice, electrocasnice, IT, comunicatii si divertisment, cu sediul social in Romania, care nu se afla in procedura generala de insolventa sau in faliment.

3.6. Acelasi produs – produs identic cu cel achizitionat din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro, acelasi brand, acelasi model, avand specificatii si culoare identice, acelasi cod de bare.

3.7. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro.  Compararea se va face intre pretul de vanzare din ziua achizitiei, cumulat cu taxa de livrare,  practicat de magazinele Media Galaxy sau pe https://mediagalaxy.ro  si pretul de vânzare, cumulat cu taxa de livrare,  oferit de catre un alt magazin situat in acelasi oras, sau de catre site-ul unui magazin care comercializeaza acelasi tip de produse.

Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic in magazinul concurent trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de:

a. Finantare – numerar sau sistem de plata in rate;

b. Servicii oferite – garantie si costuri de livrare;

c. Termenul de garantie al produsului si garantia asigurata de reprezentantii autorizati.

3.8. Cererea de rambursare Media Galaxy – “cerere” disponibila pe www.mediagalaxy.ro in sectiunea “Cont”, care se completeaza de catre client si in baza careia, dupa validarea facuta pe www.mediagalaxy.ro, se ramburseaza diferenta de pret.

Diferenta de pret poate fi acordata:

- in vouchere valorice care pot fi utilizate ulterior,

- in numerar la casieriile din magazine, prin preschimbarea voucherului in numerar, daca produsul a fost achitat cu numerar, sau

- prin rambursare in contul din care s-a facut initial plata produsului pentru care se cere diferenta de pret, daca achizitia a fost facuta cu cardul, in functie de optiunea clientului, mentionata in cererea sa.

 

Cererea se va completa cu urmatoarele informatii: numarul si data emiterii facturii/bonului fiscal, data achizitiei, denumire produs, pret produs, URL-ul site-ul unde s-a gasit pretul mai mic.

 

Acest serviciu are in vedere pretul de raft/vanzare al produselor si nu valoarea ratei lunare (in cazul achizitiei in sistem de plata in rate).

 • In cazul in care Clientul nu a optat pentru rambursarea in numerar, diferenta de pret ii va fi acordata printr-un voucher valoric.
 • In cazul in care Clientul a optat pentru rambursarea in numerar si a platit produsul cu cardul, i se va rambursa suma in contul din care s-a facut initial plata.
 • In cazul in care Clientul solicita rambursarea in numerar, dar produsul achizitionat nu a fost achitat cu cardul, Clientul se va prezenta in magazin cu voucherul in format electronic (pe telefon/ tableta sau alt dispozitiv) sau printat/tiparit, avand posibilitatea de a-l preschimba in numerar.
 • In cazul in care Clientul face ulterior retur la produsul pentru care a primit diferenta de pret, suma de restituit clientului in urma returului produsului va fi cea rezultata in urma scaderii valorii rambursarii diferentei de pret deja efectuate, din contravaloarea produsului achizitionat, indiferent daca aceasta a fost acordata sub forma de voucher sau numerar.
 • In cazul achizitiei produselor in sistem de plata in rate din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro, clientul va primi diferenta sub forma de voucher, numerar sau restituire suma in cont, in cazul achizitiei online sau offline, fara ca prin aceasta actiune sa se intervina asupra conditiilor de creditare, stabilite prin contract cu institutia finantatoare. Acest contract continua sa produca efecte in conditiile in care a fost semnat (nu se micsoreaza valoarea ratei/a sumelor datorate institutiei finantatoare).

3.9. Valoarea voucherului sau rambursarii in numerar – valoarea diferentei de pret va fi egala cu diferenta dintre pretul platit de client pentru un produs achizitionat de pe www.mediagalaxy.ro sau dintr-unul din magazinele Media Galaxy si pretul practicat de alt magazin online care indeplineste conditiile de la art.3.5 din prezentul Regulament sau de unul din magazinele fizice mentionate la art.3.4., unde s-a gasit pretul mai mic.

Voucherul se poate utiliza pentru o singura comanda cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea voucherului sau se poate preschimba la casieriile magazinelor in numerar, daca clientul a platit produsul in numerar; daca a platit cu cardul, primeste valoarea in contul asociat cardului utilizat la efectuarea platii.

3.10. In cazul in care cumparatorul a primit un voucher valoric pentru un produs achizitionat care a facut obiectul unei alte campanii promotionale sau a fost validat ca beneficiar in cadrul unei alte campanii care presupune acordarea unui voucher valoric, urmand ca voucherul sa-i fie transmis la o data prestabilita,  acesta nu poate solicita suplimentar diferenta de pret in cazul in care ulterior gaseste produsul respectiv la un pret mai mic la unul dintre magazinele offline sau online cu acelasi obiect de activitate, in aceleasi conditii de comercializare.

Pretul de referinta* va fi cel rezultat in urma scaderii valorii voucherului deja primit sau ce urmeaza a fi primit.

*Pretul de referinta: pretul care va fi avut in vedere si analizat in vederea validarii si acordarii diferentei de pret.

3.11. Beneficiile acordate cumparatorilor, aferente altor campanii promotionale, nu se cumuleaza cu beneficiul acordarii diferentei de pret.

3.12. Valabilitatea voucherului valoric: Voucherul valoric este valabil si va putea fi folosit in termen de 12 luni de la emitere. 

3.13. Voucherul se emite imediat ce este validata cererea de rambursare a diferentei de pret, devenind activ imediat dupa emiterea sa.

 

Art. 4. PARTICIPANTI:

4.1. La promotie poate participa orice persoana fizica domiciliata sau rezidenta in Romania, care a achizitionat si achitat cel putin un produs comercializat de magazinele Media Galaxy din Romania sau pe site-ului www.mediagalaxy.ro.

4.2. Persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani, pot participa la promotie cu conditia ca cererea de rambursare sa fie completata de catre reprezentantul legal, tutorele legal sau curator, sau cu acordul acestora.

4.3. Nu pot participa la promotie: persoane fizice – angajatii ALTEX ROMANIA S.R.L., rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare sau a centrelor comerciale unde se afla magazinele ALTEX / Media Galaxy.

4.4. Nu pot participa la promotie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

 

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE:

Promotia este valabila in toate magazinele Media Galaxy din România si pe www.mediagalaxy.ro  pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE:

6.1. Pentru ca un client Media Galaxy sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

6.2. Clientul sa fi achizitionat un produs din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro , achizitia fiind confirmata prin bonul fiscal emis de un magazin Media Galaxy sau prin factura care atesta achizitia de pe site-ul www.mediagalaxy.ro si chitanta in cazul in care produsul se livreaza cu plata ramburs.

6.3. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi produs, acelasi brand si acelasi cod de produs si acelasi model, avand specificatii si culoare identice, avand acelasi cod de bare, intr-unul dintre magazinele sau site-urile care indeplinesc conditiile de  la art.3.4. si 3.5. din prezentul regulament, insa la un pret mai mic decat cel practicat in magazinele Media Galaxy sau pe www.mediagalaxy.ro.

6.4. Clientul va trimite in scris in maximum 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura, ca reply la mail-ul de inregistrare a cererii de rambursare, dovada ca pretul mai mic a fost mentinut la un alt vanzator pentru o perioada de 24 de ore; in acest sens, se va trimite un mail initial cu dovada pretului mai mic si un mail secundar, dupa o perioada de min. 24 de ore din care sa reiasa ca produsul respectiv a avut un pret mai mic in acest interval de timp.

6.5. Pentru rambursarea online, produsul achizitionat de pe site-ul https://mediagalaxy.ro trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului pe toata durata de referinta, respectiv 24 de ore calculate de la data completarii cererii de rambursare.

Prin „disponibilitate in stocul concurentului” se intelege ca: produsul trebuie sa se afle in: stocul fizic, depozitul destinat livrarilor din on-line al celuilalt vanzator sau la raftul magazinului care l-a pus in vanzare, pentru 24 de ore  calculate de la data completarii cererii de rambursare.  Nu se considera a fi in stoc produsele care:

- sunt afisate spre vanzare intr-o campanie de rezervare produs sau precomanda;

- se afla intr-o comanda plasata furnizorului, de catre magazinul concurent, comanda ce urmeaza a fi livrata la o data ulterioara momentului completarii cererii de rambursare;

- sunt disponibile doar in stocul furnizorului de produse al magazinului concurent.

6.6. Pretul mai mic trebuie sa fie acelasi in magazinul concurent (fizic sau online), prin aceasta intelegandu-se o suma fixa exprimata in lei, aceeasi unitate monetara, aceleasi subunitati/zecimale, pentru minimum 24  de ore, de la momentul completarii cererii de rambursare.

6.7. Clientul sa nu fi returnat sau sa nu fi plasat cerere de retur pentru produsul achizitionat din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro.

6.8. Clientul poate efectua maximum 1 comanda pe zi, pe acelasi cod de produs, din acelasi cont de utilizator.

 

Art.7. MECANISMUL CAMPANIEI:

7.1. Odata cu emiterea vocherului, eliberarea numerarului din casierie sau rambursarii in contul din care s-a facut plata a diferentei de pret, Altex ajusteaza pretul de vanzare zilnic, daca se constata un pret mai mic practicat de un concurent al sau la acelasi produs; prin acest mecanism garanteaza cel mai mic pret din piata. Daca in termen de maximum 7 zile calendaristice de la achizitionarea produsului, clientul constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic intr-unul dintre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament, Media Galaxy se angajeaza sa ramburseze diferenta de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul de 7 zile calendaristice si nu completeaza cererea de rambursare, pierde dreptul de a mai primi rambursarea diferentei de pret.

7.2. Atat in cazul achizitiei de pe https://mediagalaxy.ro, cat si in cazul achizitiei din magazinele Media Galaxy, diferenta de pret se ramburseaza sub forma:

- unui voucher valoric ce va putea fi utilizat in magazinele Media Galaxy sau pe www.mediagalaxy.ro, voucherul fiind activat imediat dupa emitere si fiind valabil pentru o perioada de 12 luni de la emitere;

- numerarului din casierie in magazine, prin preschimbarea voucherului in numerar;

- contravalorii returnate in contul din care s-a facut plata initial cu cardul.

7.3. Pentru a beneficia de restituirea diferentei de pret, clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in cererea de rambursare, sub sanctiunea pierderii dreptului la restituirea diferentei de pret.

7.4. Pentru a beneficia de restituirea diferentei de pret, clientul va completa cererea de rambursare disponibila pe www.mediagalaxy.ro in sectiunea “Cont”, dupa logare in contul de client.

7.5. ALTEX isi rezerva dreptul de a verifica informatiile din cererea de rambursare, datele privind existenta pretului mai mic la magazinul /site-ul indicat de catre client si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea diferentei de pret.

7.6. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului, cumulat cu taxa de livrare, din magazinul Media Galaxy  sau de pe https://mediagalaxy.ro, dupa aplicarea oricaror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc - fara a tine cont de pretul serviciilor de extra-garantie si asigurare asociate si pretul de vânzare cumulat cu taxa de livrare, oferit de catre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament.

7.7. Clientului ii va fi comunicat in scris pe adresa de e-mail din contul Media Galaxy, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data completarii cererii de rambursare, rezultatul verificarii. In situatia in care Organizatorul solicita clientului informatii suplimentare, termenul de raspuns se prelungeste cu 3 zile lucratoare, timp in care clientul va pune la dispozitie documentele solicitate. In absenta unui raspuns din partea clientului, in acest interval de 3 zile lucratoare, cererea va fi respinsa automat.

7.8. Daca se intrunesc conditiile de rambursare si cererea este valida, clientul va primi, conform optiunii lui, mentionate la art. 7.2.  diferenta de pret, fie printr-un voucher valoric transmis via e-mail imediat dupa validarea cererii, fie prin rambursarea numerarului solicitat la casierie prin preschimbarea voucherului in numerar, fie prin returnarea sumei cuvenite in contul din care s-a facut initial plata cu cardul a produsului.

 

7.9. Pentru utilizarea voucherului in unul din magazinele Media Galaxy, clientul trebuie sa prezinte voucherul in format electronic (pe telefon/alt suport electronic) sau printat/tiparit.

7.10. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii diferentei de pret, in conditiile prezentului Regulament, se va scadea din contravaloarea produsului cuatumul rambursarii deja efectuate, acestuia fiindu-i returnata diferenta ramasa.

7.11. Daca clientul doreste sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii diferentei in conditiile prezentului Regulament, achizitionat de pe www.mediagalaxy.ro, in cazul in care voucherul emis nu a fost utilizat, acesta va fi anulat clientului fiindu-i restituita contravaloarea integrala a produsului returnat, iar in cazul in care voucherul emis a fost utilizat, clientului ii va fi restituita diferenta ramasa ca urmare a scaderii valorii voucherului/ sumei deja restituite din contravalorea produsului.

7.12. Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi facuta online, prin formularul disponibil pe site in sectiunea “Contacteaza-ne” https://mediagalaxy.ro/contact/ sau printr-o adresa depusa la sediul societatii: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etajele 9 si  10, judetul Ilfov.

 

ART.8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

1. organizarea si desfasurarea Campaniei, acordarea diferentei de pret la produsele participante sub forma unui voucher;

2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);

3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

4. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);

6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea diferentei de pret;

8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

9. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment.

In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Alte societati din Grup implicate in desfasurarea Campaniei;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • Furnizorii produselor participante la Campanie;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

 

Durata de pastrare a datelor:

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate:

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 •  In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro

h.De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

Art.9. LITIGII:

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

Art.10. DISPOZITII FINALE:

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

10.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

10.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplica conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei ofertei concurente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

10.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

10.5. Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de astazi, 25.05.2022.

10.6.   Modificarile prezentului Regulament se vor face prin act aditional care intra in vigoare la data publicarii, mentionata in cuprinsul actului aditional.

 

 

ALTEX ROMANIA S.R.L.

Act aditional nr.4 la Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline”

 

ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etaj 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare RO2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD SMCC, reprezentata legal prin Dl. Dan Ostahie in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”), decide urmatoarele:

 

 

 1. Se modifica art.3.3. “Definire termeni” si va avea urmatorul continut: Client eligibil - clientul este eligibil pentru rambursarea diferentei daca a achizitionat si platit produse: de pe site-ul https://mediagalaxy.ro  avand creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii sau din magazinele Media Galaxy din teritoriu, cu tranzactii autentificate. Autentificarea clientilor se face la casa de marcat prin oferirea unui numar de telefon valid si alocarea vanzarii pe un client existent. In cazul in care nu se identifica un client, angajatul din magazin creeaza unul in sistemele interne.”

 

 1. Se modifica art.3.7. din Regulament, asa cum a fost formulat prin Actul Aditional nr.2., eliminand exceptia referitoare la produsele eligibile “nu trebuie sa faca obiectul unei actiuni de resigilare, refolosire, reconditionare”. Urmare a acestei modificari, articolul 3.7. va avea urmatorul continut: Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro.  Compararea se va face intre pretul de vanzare, cumulat cu taxa de livrare,  din ziua achizitiei practicat de magazinele Media Galaxy sau pe https://mediagalaxy.ro  si pretul de vânzare, cumulat cu taxa de livrare,  oferit de catre un alt magazin situat in acelasi oras, sau de catre site-ul unui magazin care comercializeaza acelasi tip de produse.

Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic in magazinul concurent trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de:

a. Finantare – numerar sau sistem de plata in rate;

b. Servicii oferite – garantie si costuri de livrare;

c. Termenul de garantie al produsului si garantia asigurata de reprezentantii autorizati”.

 

 1. Se modifica art. 6.1.3.  din Regulament prin reducerea perioadei de referinta de la 3 zile consecutive, la 24 de ore si va avea urmatorul continut:” Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin fotografii datate sau print screen-uri datate/URL (in maximum 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe bonul fiscal/factura). Clientul va trimite in scris, ca reply la mail-ul de inregistrare a cererii de rambursare, dovada ca pretul mai mic a fost mentinut la un alt vanzator pentru o perioada de 24 de ore; in acest sens, se va trimite un mail initial cu dovada pretului mai mic si un mail secundar, dupa o perioada de min. 24 de ore din care sa reiasa ca produsul respectiv a avut un pret mai mic in acest interval de timp”.

 

 1. Se modifica art.6.1.4 si va avea urmatorul continut:” Pentru rambursarea online, produsul achizitionat de pe site-ul https://mediagalaxy.ro trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului pe toata durata de referinta, respectiv 24 de ore calculate de la data completarii formularului de rambursare.

Prin „disponibilitate in stocul concurentului” se intelege ca: produsul trebuie sa se afle in: stocul fizic, depozitul destinat livrarilor din on-line al celuilalt vanzator sau la raftul magazinului care l-a pus in vanzare, pentru 24 de ore  calculate de la data completarii formularului de rambursare. Nu se considera a fi in stoc produsele care:

- sunt afisate spre vanzare intr-o campanie de rezervare produs sau precomanda;

- se afla intr-o comanda plasata furnizorului, de catre magazinul concurent, comanda ce urmeaza a fi livrata la o data ulterioara momentului completarii formularului de rambursare;

- sunt disponibile doar in stocul furnizorului de produse al magazinului concurent.”

 

 1. Se modifica art.6.1.5. din Regulament si va avea urmatorul continut:”Pretul mai mic trebuie sa fie acelasi in magazinul concurent (fizic sau online), prin aceasta intelegandu-se o suma fixa exprimata in lei, aceeasi unitate monetara, aceleasi subunitati/zecimale, pentru minimum 24  de ore, de la momentul completarii formularului de rambursare.”

 

 1. Se modifica art.6.1.9. din Regulament asa cum a fost formulat prin Actul Aditional nr.3 si va avea urmatorul continut: ”Clientul poate beneficia de maxim 2 vouchere in interval de 30 de zile. Clientul poate beneficia de un singur voucher pentru acelasi cod de produs in interval de 7 zile, indiferent de numarul de produse existente in aceeasi comanda. Termenul de 7 zile este exprimat in zile calendaristice si se calculeaza anterior datei de inregistrare a cererii de rambursare.”

 

 1. Se elimina art.7.8. din Regulament, respectiv exceptia referitoare la produsele eligibile “Nu fac obiectul prezentului regulament produsele care pot fi achizitionate la un pret mai mic intr-unul dintre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 care sunt resigilate, refolosite, reconditionate”.

 

8.  Celelalte prevederi nemodificate ale regulamentului raman valabile.

 

9. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline” si intra in vigoare la 07.03.2022.

 

 

Altex Romania S.R.L.

 

 

Act aditional nr.3 la Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline”

 

ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etaj 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD SMCC, reprezentata legal prin Dl. Dan Ostahie in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”), decide urmatoarele:

 

Art. 6.5. se modifica si va avea urmatorul continut:

“Atat pentru rambursarea online (in cazul produsului achizitionat de pe site-ul https://altex.ro), cat si pentru rambursarea diferentei de pret aferenta achizitiilor/solicitarilor din magazine (in cazul cererilor depuse in magazinele din teritoriu), produsul trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului pe toata perioada de referinta, respectiv 3 zile consecutive, calculate incepand cu data completarii formularului de rambursare. Acest termen se calculeaza in conformitate cu art.2.553. alin. 2 Cod Civil: (2) Termenul se va implini la ora 24:00 a ultimei zile.

Prin „disponibilitate in stocul concurentului” se intelege ca produsul trebuie sa se afle in stocul fizic, depozitul destinat livrarilor din on-line al celuilalt vanzator sau la raftul magazinului care l-a pus in vanzare, pentru 3 zile consecutive, calculate de la data completarii formularului de rambursare. Nu se considera a fi in stoc produsele care:

- sunt afisate spre vanzare intr-o campanie de rezervare produs sau precomanda;

- se afla intr-o comanda plasata furnizorului, de catre magazinul concurent, comanda ce urmeaza a fi livrata la o data ulterioara momentului completarii formularului de rambursare;

- sunt disponibile doar in stocul furnizorului de produse al magazinului concurent.”

 

Art.6.10. Se modifica si va avea urmatorul continut:

“Clientul poate beneficia de maxim 2 vouchere in interval de 30 de zile. Clientul poate beneficia de un singur voucher pentru produse din aceeasi categorie in interval de 30 de zile, indiferent de numarul de produse existente in aceeasi comanda.

Termenul de 30 zile este exprimat in zile calendaristice si se calculeaza anterior datei de inregistrare a cererii.

Prin “categorie” se intelege: “Grup de produse care reuneste mai multe divizii de produse care satisfac nevoi similare cu moduri/locuri de folosire similare. Pe site-ul ALTEX, in sectiunea din subsol Companie> Categorii produse (https://mediagalaxy.ro/harta-site/ ) se regasec categoriile de produse pe care le comercializam, organizate in divizii si subdivizii. Spre exemplu:

Categorie: Electocasnice mari > Divizie: Masini de spalat rufe> Subdivizie: Masini de spalat rufe frontale.

Categorie: Electocasnice mari > Divizie: Aparate frigorifice > Subdivizie: Racitoare de vin.

In cazul produselor exemplificate mai sus, ca si in cazul altora, care fac parte din divizii sau subdivizii diferite, solicitatul nu poate solicita/primi un voucher  pentru fiecare produs achizitionat, deoarece acestea fac parte din aceeasi categorie. “

 

 • Celelalte prevederi nemodificate ale regulamentului raman valabile.
 • Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline” si intra in vigoare la 06.10.2021.

 

 

Altex Romania S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

Act aditional nr.2 la Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline”

 

ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etaj 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD SMCC, reprezentata legal prin Dl. Dan Ostahie in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”), decide urmatoarele:

 

Art.1.

Se modifica art.3.7. si va avea urmatorul continut:

Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat din magazinele Media Galaxy sau de pe www.mediagalaxy.ro. Compararea se va face intre pretul de vanzare, cumulat cu taxa de livrare,  din ziua achizitiei practicat de magazinele Media Galaxy sau pe https://mediagalaxy.ro/, si pretul de vânzare, cumulat cu taxa de livrare,  oferit de catre un alt magazin situat in acelasi oras, sau de catre site-ul unui magazin care comercializeaza acelasi tip de produse.

Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic in magazinul concurent nu trebuie sa faca obiectul unei actiuni de resigilare, refolosire, reconditionare si trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de:

a. Finantare – numerar sau sistem de plata in rate;

b. Servicii oferite – garantie si costuri de livrare;

c. Termenul de garantie al produsului si garantia asigurata de reprezentantii autorizati.

 

Art.2.

Se modifica art.3.13 si va avea urmatorul continut:

Valabilitatea voucherului: incepand cu data de 15.06.2021, voucherul valoric va putea fi folosit incepand cu a 15-a zi calendaristica de la data emiterii voucherului in magazinele Media Galaxy sau pe https://mediagalaxy.ro.  Voucherul are o valabilitate de maximum 14 zile.

 

Art.3.

Se modifica art.7.2. si va avea urmatorul continut:

In cazul achizitiei de pe https://mediagalaxy.ro, diferenta de pret se ramburseaza sub forma unui voucher valoric ce va putea fi utilizat in magazinele Media Galaxy sau pe , incepand cu a 15-a zi calendaristica de la data emiterii, acesta avand o valabilitate de maximum 14 zile, iar in cazul achizitiei din magazinele Media Galaxy, diferenta de pret se ramburseaza de asemenea sub forma de voucher in magazinul din care a fost achizitionat produsul.

 

Art.4. Se modifica art.7.7. si va avea urmatorul continut:

Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului, cumulat cu taxa de livrare, din magazinul Media Galaxy  sau de pe https://mediagalaxy.ro, dupa aplicarea oricaror forme de reducere – discount, voucher, cupon, etc - fara a tine cont de pretul serviciilor de extra-garantie si asigurare asociate si pretul de vânzare cumulat cu taxa de livrare, oferit de catre magazinele sau platformele de comert online mentionate la art.3.4 si 3.5 din prezentul regulament.

Art. 5.  Celelalte prevederi nemodificate ale regulamentului raman valabile.

 

Art. 6. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline” si intra in vigoare la 15.06.2021.

 

Altex Romania S.R.L.

 

 

 

 

 

Act aditional nr.1 la Regulamentul Campaniei “Batem orice pret online si offline”

 

ALTEX ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1.1, etaj 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2611/2016, atribut fiscal RO, avand numar unic de inregistrare 2864518, avand cont IBAN RO53BRDE450SV01797384500, deschis la banca BRD SMCC, reprezentata legal prin Dl. Dan Ostahie in calitate de Administrator, (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”), decide urmatoarele:

 

Art. 3.13 se modifica si va avea urmatorul continut: „Valabilitatea voucherului:  Incepand cu data de 23.02.2021, voucherul valoric va putea fi folosit in maximum 14 zile de la emitere,  in magazinele Media Galaxy sau pe https://mediagalaxy.ro”.

 

Art. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut: ”In cazul achizitiei de pe www.mediagalaxy.ro, diferenta de pret se ramburseaza sub forma unui voucher valoric ce va putea fi utilizat in magazinele Media Galaxy sau pe www.mediagalaxy.ro in maximum 14 zile de la data emiterii acestuia, iar in cazul achizitiei din magazinele Media Galaxy, diferenta de pret se ramburseaza sub forma de voucher in magazinul din care a fost achizitionat produsul”.