Date de identificare, obiecte de activitate, documente in baza carora societatea isi desfasoara activitatea

ALTEX ROMANIA S.R.L. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J23/2611/2016, avand Cod unic de înregistrare 2864518, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J23/2611/2016, cu sediul social in Judetul Ilfov, Orașul Voluntari, Șoseaua București Nord Numarul 10, Clădirea Global City Business Park, Corp O11, Etajele 9 si 10, operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 600/2006.

Domeniul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, in magazine specializate;

Obiectul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:


 • 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
 • 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
 • 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum;
 • 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice;
 • 3312 - Repararea maşinilor;
 • 3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
 • 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
 • 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
 • 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
 • 4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
 • 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri;
 • 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
 • 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
 • 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a;
 • 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;
 • 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
 • 4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
 • 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 • 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 • 4331 - Lucrări de ipsoserie;
 • 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
 • 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
 • 4339 - Alte lucrări de finisare;
 • 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • 4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
 • 4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
 • 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice;
 • 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
 • 4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului;
 • 4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
 • 4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
 • 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
 • 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
 • 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
 • 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
 • 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
 • 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate;
 • 4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate;
 • 4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
 • 4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
 • 4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;
 • 4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;
 • 4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate;
 • 4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
 • 4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;
 • 4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
 • 4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate;
 • 4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate;
 • 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
 • 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
 • 5210 – Depozitări;
 • 5224 – Manipulări;
 • 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
 • 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;
 • 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
 • 5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
 • 5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;
 • 5914 - Proiecţia de filme cinematografice;
 • 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
 • 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
 • 6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);
 • 6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
 • 6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii;
 • 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
 • 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii;
 • 6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
 • 6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări;
 • 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 • 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • 7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
 • 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
 • 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
 • 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
 • 7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri);
 • 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.;
 • 7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice;
 • 7912 - Activităţi ale tur-operatorilor;
 • 7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
 • 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 • 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 • 9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 • 9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii;
 • 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
 • 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
 • 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

 • Certificat de înregistrare seria B nr. 3318091/24.06.2016, emitent Ministerul Justiției / Oficiul National al Registrului Comerțului;
 • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1205064/07.07.2016, emitent Ministerul Finantelor Publice / A.N.A.F.;
 • Document de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul nr. 6985 – VA/15.06.2020;
 • Document de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul VA - 8060/19.01.2022;
 • Autorizatie D.S.V.S.A. Ilfov nr. RO-IF-0218/19.06.2023, emitent Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov;
 • Aviz de functionare A.N.M.D.M.R. nr. 8925/06.06.2023, emitent Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania;
 • Anexa Aviz de functionare nr. 8925/06.06.2023, emitent Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania;
 • Licenta de turism nr. 2419/21.05.2021, emitent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.