Act aditional nr. 2 la Regulamentul campaniei “Campanie rabla electrocasnice mari”

 

Organizatorul Campanei “Campanie rabla electrocasnice mari” este ALTEX ROMANIA S.R.L.

Avand in vedere dispozitiile art. 16.2., Altex isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, Organizatorul decide urmatoarele:

Art. 1. Se modifica la articolul 7 informatiile privind livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor rabla: livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor rabla se face in interiorul domiciliului clientului.

Art. 2. Celelalte prevederi nemodificate ale regulamentului raman valabile.

Art. 3. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “Campanie rabla electrocasnice mari” si devine aplicabil de la data de 28.07.2022.

 

ALTEX ROMANIA SRL

28.07.2022

 

 

Act aditional nr. 1 la Regulamentul campaniei “Campanie rabla electrocasnice mari”

 

Organizatorul Campanei “Campanie rabla electrocasnice mari” este ALTEX ROMANIA S.R.L.

Avand in vedere dispozitiile art. 16.2., Altex isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, Organizatorul decide urmatoarele:

Art. 1. Incepand cu data de 15 Iulie 2022, se prelungeste campania pentru toate categorile de produse participante, pana la data de 11 Ianuarie 2023. Valoarea voucherului ramane aceeasi, respectiv  150 lei/per echipament vechi predat.

Art. 2. Celelalte prevederi nemodificate ale regulamentului raman valabile.

Art. 3. Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “Campanie rabla electrocasnice mari” si devine aplicabil de la data de 15.07.2022.

 

ALTEX ROMANIA SRL

15.07.2022

 

 

Regulament desfasurare campanie “Campanie rabla electrocasnice mari”

 

1. DENUMIREA CAMPANIEI: „Rabla”

2. ORGANIZATOR:

ALTEX ROMANIA SRL, cu sediul social in Voluntari, soseaua Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etajul 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2611/2016, avand cod de identificare fiscala RO 2864518.3. SCOPUL CAMPANIEI:

Organizatorului ii revine obligatia si responsabilitatea pentru informarea consumatorilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice (in continuare denumite „DEE”) precum si preluarea acestora de la client.

Campania “ Rabla” se adreseaza consumatorilor si are doua directii de actiune:

(a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive ale vechii atitudini la debarasarea de deseurile electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.

(b) Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne, confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare.

4. PERIOADA DE DESFASURARE: 13 Ianurie 2022 –14 Iulie 2022

5. ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara la nivel national, in magazinele Media Galaxy.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

Programul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliu/resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data startului campaniei, si persoanelor juridice, care in perioada campaniei achizitioneaza produsele participante.

7. MECANISMUL CAMPANIEI

La Campanie poate participa orice Consumator care achizitioneaza din magazinele Media Galaxy, un produs vandut de Organizator, din categoriile de produse participante.

Pentru a participa la campanie cumparatorul trebuie sa predea in perioada campaniei un echipament vechi mare frigorific sau masina de spalat, uscator de rufe sau masina de spalat vase, in functie de achizitia aparatului nou, in sistem unu la unu (1 la 1 - preda acelasi tip de echipament ca cel care il cumpara), complet (nedezmembrat), in perioada actiunii, transportatorului care-i livreaza produsul nou la domiciliu.

• La achizitia de aparate frigorifice, frigidere cu 1 usa, frigidere cu 2 usi, combine frigorifice, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, side by side – clientii vor primi un voucher de 150 lei daca vor preda un echipament vechi mare frigorific. Prin echipament vechi mare frigorific se intelege: frigidere cu 1 usa, frigidere cu 2 usi, combine frigorifice, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice - indiferent de marca.

• La achizitia de masini spalat rufe automate sau uscatoare de rufe, clientii vor primi primi un voucher de 150 lei daca vor preda un echipament vechi din gama masini spalat rufe automate sau uscatoare de rufe indiferent de marca.

• La achizitia de masini spalat vase, clientii vor primi primi un voucher de 150 lei daca vor preda un echipament vechi din gama masini spalat vase indiferent de marca.

 

Incepand cu data de 08.10.2020, se adauga categoriei de produse participante si aragazurile, plitele si cuptoarele; participantii pot preda in schimbul voucherelor aragazuri si cuptoare incorporabile, dupa cum urmeaza:

 

a)         La achizitia de aragazuri – clientii vor primi un voucher de 150 lei daca vor preda un echipament vechi. Prin echipament vechi se intelege: frigider, combina frigorifica, lada frigorifica, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, aragaz sau cuptor incorporabil - indiferent de marca.

 

b)         La achizitia de set built-in (plita incorporabila+cuptor incorporabil) – clientii vor primi un voucher de 150 lei daca vor preda un echipament vechi.  Prin echipament vechi se intelege: frigider, combina frigorifica, lada frigorifica, masina de spalat rufe, masina de spalat vase, aragaz sau cuptor incorporabil - indiferent de marca.

 

• Predarea echipamentului vechi la achizitionarea unui echipament nou se realizeaza in sistem “unul la unul”, in conf. cu OUG 5/2015, respectiv echipamentul predat trebuie sa faca parte din categoria electrocasnicelor mari, sa fie de tip echivalent si sa indeplineasca aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat

• Voucherul se va imprima automat la casa de marcat pe un bon nefiscal, imediat dupa incasarea comenzii si imprimarea bonului fiscal. Daca din tranzactie lipseste produsul de tip buy back, voucherul nu se va genera.

Important: Voucherele generate pentru buy back-uri sunt inactive si nu se pot folosi. Acestea se vor activa automat in functie de caz:

a)     In functie de statusul AWB-ului generat, dupa confirmarea ca deseul a fost ridicat de la client

b)     In cazul predarii in magazin a electrocasnicului vechi, voucherul se va activa in ziua urmatoare predarii acestuia.

• Voucherul oferit poate fi utilizat in maxim 3 luni de la acordare, pentru comenzi plasate pe www.mediagalaxy.ro, cat si in magazinele Media Galaxy.

• Voucherul se cumuleaza cu alte campanii de reducere de pret, dar nu cu alte reduceri in care reducerea de pret se acorda sub forma de voucher.

• Voucherul poate fi utilizat DOAR la achizitia produselor cu valoare TVA de 19%.

• Voucherul nu se poate cumula cu un alt voucher in momentul plasarii comenzii.

• Voucherul valoric nu se poate converti în bani și nu se poate solicita contravaloarea acestuia.

• Voucherul nu se cumuleaza cu voucherele oferite in cadrul pogramului Rabla pentru electrocasnice, finantat de Ministerul Mediului prin AFM.

• Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumparatorilor acordate de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice .

• Livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor rabla se face in spatiul comun, in fata domiciliului clientului, fara a intra pe proprietatea clientului.

• Echipajul de transport nu face instalari pentru produsele noi si respectiv demontari pentru produsele vechi (deseuri).

Produsul vechi predat nu se mai poate restitui sub nicio forma (in caz de retur al facturii) deorece acesta este reciclat imediat.

8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

9. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

10. CLAUZE FINALE

Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea „Rabla” vor fi disponibile in magazinele Media Galaxy.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 1. 11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).
 2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal :

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri : in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discount-ului/ buyback-ului la produsele participante;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);
 4. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
 5. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului); 
 6. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Altex in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 7. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate; 
 8. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 9. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, vor fi cele solicitate cu ocazia intocmirii facturii.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grup
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

 Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

13 - CONDITII GENERALE

13.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

13.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

15. LITIGII SI LEGISLATIE

15.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat decatre instantele competente de la sediul Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

15.2. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

16. DISPOZITII FINALE

16.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

16.2. Altex isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.

16.3. Altex isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania.

16.4. Altex isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

16.5. Altex nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

16.6. Eventualele neintelegeri aparute intre Altex si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

17. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021.9196.

 

Organizator,

ALTEX ROMANIA SRL

 

 

Cea mai variata gama de produse conform studiu retail realizat de Nielsen in septembrie 2020