Cu ce te putem ajuta?

Informatii privind DEE

Informatii privind DEEE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (denumite in continuare DEEE) , sunt echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, inclusiv componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din pr